Gedreven Martin van Hengel neemt afscheid raad

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober 2011 is afscheid genomen van CDA-raadslid Martin van Hengel. Martin moest zijn raadslidmaatschap neer leggen omdat hij naar Rotterdam is verhuisd.  

Martin van Hengel  werd op 31 maart 2008 geïnstalleerd als raadslid voor het CDA. Hij was de opvolger van Jan de Jager, die zijn raadszetel tussentijds beschikbaar stelde.  Al vanaf het begin was duidelijk dat Martin wel eens niet in Barendrecht kon blijven wonen, maar zich met zijn vriendin zou vestigen in de buurgemeente Rotterdam.   Die verhuizing betekent dan automatisch dat je geen raadslid meer kan zijn Barendrecht.   Dat moment was vlak voor de zomervakantie aangebroken. Martin en zijn vriendin hadden een woning gevonden in Rotterdam. Met pijn in het hart nemen Martin en de CDA-fractie afscheid van elkaar.

Tijdens het afscheid prezen zowel burgemeester Jan  van Belzen,  nestor Diny  Koen-Diehle en fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam de tomeloze inzet van Martin gedurende zijn 3,5 jarig raadslidmaatschap.

De CDA-fractie zal Martin blijven herinneren als dé CDA-er die de Maatschappelijke Stages op de raadsagenda gezet heeft.  Hij deed dit snel na zijn aantreden door de motie Stages in te dienen.

Daarnaast was Martin in de afgelopen jaren woordvoerder op onder meer de dossiers Jeugdbeleid,  Onderwijs, Bestuurlijke zaken, Sport, Cultuur, Subsidiebeleid en brandveiligheid.

De gedrevenheid van Martin gaat  de CDA-fractie zeker gaan missen.  Maar ook zijn bijdragen aan discussies in fractie en raad. Martin verstaat de kunst zijn mening helder, luid en duidelijk onder het voetlicht te brengen. 

Natuurlijk respecteert de CDA-fractie  zijn besluit zijn hart te volgen en te kiezen voor zijn vriendin!

Martin, bedankt en tot ziens!