Recreatie in de groene buitenruimte

In de raad van 4 oktober 2011 is de kadernota "Recreatie in de groene buitenruimte" vastgesteld.  

Een belangrijk document hoewel een hamerstuk tijdens deze vergadering was het toch wel een opmerking waard.

Belangrijk stuk waarin wij als raad onze visie op het gebruik van de groene buitenruimte vaststellen. Het CDA heeft altijd gepleit voor een integrale benadering van de groene buitenruimte zowel binnen de bebouwde als buiten de bebouwde kom als ook in samenhang met de ontwikkelingen buiten de gemeentegrenzen. Het CDA denkt dat deze opzet in dit stuk goed tot uiting komt en daarom ondersteunen wij deze nota.

Te meer daar ook het fietspad langs de Oude maas bij het Pannenkoekenhuis met naam en toenaam wordt genoemd en ook de problematiek wordt onderkend.