Geen windmolens langs de Oude Maas

windmolen in het groenKortgeleden kwam in de gemeenteraad  van Barendrecht de plaatsing van windmolens aan de orde.
Een locatie die wordt genoemd is langs de Oude Maas. Leo van Gelder van CDA Barendrecht is tegen het aanwijzen van deze plek.

De CDA fractie is namelijk al geruime tijd bezig om langs de Oude Maas een groene zone te creëren voor recreatie. De strook langs de Oude maas is voor het eiland IJsselmonde de enige locatie met een langgerekte groene zone.
Voor de rest is het eiland volgebouwd met woningen, petrochemische industrie, containerterminals en bedrijventerreinen.

De Oude Maaszone is volgens het CDA een belangrijk groen gebied voor zowel de inwoners van Barendrecht als voor inwoners van omliggende gemeenten.
Het is dan ook  bijzonder ongewenst, aldus van Gelder, als er op deze locatie een aantal windmolens van 150 meter hoog wordt geplaatst.  Er moet worden gezocht naar een geschikte plek.  Dit moet zorgvuldig gebeuren.

Omschakeling van eindige fossiele brandstoffen naar natuurlijke energiebronnen zoals wind en zon is hard nodig. Op deze manier reduceren we de CO2 uitstoot en de daarbij behorende opwarming van de aarde. Dit past ook bij het CDA kernuitgangspunt van goed rentmeesterschap.

Het CDA pleit dan ook voor een nader onderzoek naar de effecten van windmolens op het gebied van de volksgezondheid en het milieu. Dit heeft  namelijk tot op heden niet plaatsgevonden.  Het college van Barendrecht is het eens met dit voorstel. Er zal een toetsingskader komen, waarin de voorwaarden worden beschreven, waaraan de locatie moet voldoen. Hierna kan pas een definitieve keuze worden gemaakt over de plaats van de windmolens.

CDA Barendrecht vindt het belangrijk dat burgers inspraak krijgen bij het opstellen van het toetsingskader.

[avatar user=”Leo” size=”thumbnail” align=”right”]