CDA Barendrecht: goede zorg kost geld.

Huishoudelijke hulp“goede zorg mag de gemeente best geld kosten!” was de insteek van het CDA tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 november 2013. Tijdens deze vergadering werd de’ Uitvoeringsnotitie Huishoudelijke Hulp’ vastgesteld.  Hierin wordt beschreven wat er in 2014 op dit gebied zal gaan gebeuren.
Kort gezegd betekent dat voor de huidige cliënten de bestaande situatie niet direct zal veranderen. Er  wordt in deze notitie voorgesteld om de tarieven voor de eerste helft van 2014 nog op het oude niveau te houden.  De zorginstellingen  krijgen hiermee de tijd om veranderingen die noodzakelijk zijn door te voeren.

Waarom die veranderingen?
Zoals op zoveel terreinen moet ook op het gebied van de huishoudelijke hulp worden bezuinigd. Met de toenemende vergrijzing zouden de budgetten onbeheersbaar blijven stijgen.

Wat houden de veranderingen  voor Barendrecht in?
Er wordt nu samen met zorginstellingen gekeken naar nieuwe vormen van inzetten van hulp. Hierbij houdt men meer rekening met  het organisatievermogen van de cliënt zelf. Ook zal er worden gezocht naar een combinatie van betaalde hulp aangevuld met dienstverlening van vrijwilligers.

Die veranderingen hebben tijd nodig en moeten zorgvuldig gebeuren vindt CDA Barendrecht. Het gaat hier immers om een grote groep oudere en vaak ook kwetsbare inwoners waarbij veranderingen een grote impact hebben. Ook neemt het CDA haar verantwoordelijkheid richting de werknemers van de zorginstellingen.

Door het vaststellen van deze notitie hebben zorginstellingen meer tijd om zich voor te bereiden. Die extra tijd kost de gemeente wat meer.  Maar goede zorg en zorgvuldig omgaan met onze oudere inwoners mag wat het CDA betreft best wat kosten.

[avatar user=”Rolinka” size=”thumbnail” align=”right”]