Gezamenlijke oproep kom in actie: dien CO2 zienswijze in

In de Schakel van 23 september 2010: een verzend knip klare zienswijze op het voornemen CO2 op te slaan. Dit is een gezamenlijke actie van de stichitngen Veilig Duurzaam Barendrecht, CO2 is nee en alle Barendrechtse raadsfracties.  Kom in actie en stuur een zienswijze in!

De Stichting CO2 is nee, de stichting Veilig Duurzaam Barendrecht en alle  Barendrechtse raadsfracties (CDA, VVD, ChhristenUnie/SGP, PvdA, GroenLinks en D66) roepen in een gezamenlijke verklaring op om een zienswijze in te dienen op het voornemen om een CO2-opslagproject in Barendrecht te realiseren . Een knip klare zienswijze staat op pagina 7 van  de Schakel van  23 september 2010.

Nog geen zienswijze ingediend. Het kan nog tot en met 4 oktober a.s..  Knip de zienswijze uit de Schakel  of kijk naar voorbeeld zienswijze op de website van beide Barendrechtse stichitngen www.veiligduurzaambarendrecht.nl of www.CO2isnee.nl .

Denk er om een postzegel van 44 cent (of in de nieuwe code 1) moet er wel op.  Alleen volledig ingevulde zienswijzen worden in behandeling genomen.

Kom nu in actie als u vindt dat het rijk te makkelijk over de Barendrechtse argumenten tegen het nee heenstapt en stuur een zienswijze op!

Een definitief besluit over de opslag van CO2 onder Barendrecht wordt door een nieuw kabinet genomen.  De voorbereiding gaat echter door. En op elke stap moet weer een nieuwe zienswijze worden ingediend! Dus heeft u in het verleden al een zienswijze ingediend, dan moet het nu weer!