Gouwe moet blijven en meer informatie uitbreiding centrum

Op 31 maart 2009 stond op de agenda van de Commissie  Ruimte de Detailhandelsvisie op de agenda. In de visie worden alle detailhandelsactiviteiten in Barendrecht beschreven en wordt ook aangegeven hoe de toekomst er uit zou moeten zien.  

In vaktermen "een beleids- en toetsingskader". De visie moet vooral ook houvast bieden voor de bepaling van het aantal gewenste m2 winkeluitbreiding  in het nieuwe centrum.

Klaas Groenendijk, woordvoerder Economische Zaken,  heeft zijn waardering uitgesproken over de visie, maar was verder op een aantal punten zeer kritisch. Kritiek had hij op de conclusie van de visie dat het Winkelcentrum Gouwe op termijn zou moeten verdwijnen. Daarmee was de CDA-fractie het absoluut niet eens. Daarover was de raad overigens eensgezind. De Gouwe moet blijven! Verder had de CDA-fractie kritiek op de wijze waarop de communicatie met de ondernemers was verlopen. Niet of veel te laat.  
De CDA-fractie was teleurgesteld in de reactie van de wethouder. Wethouder Schreurs vindt dat hij niet onjuist had gehandeld richting de ondernemers. Ook wilde hij de passage over het verdwijnen van de Gouwe niet uit de concept-visie schrappen.

De visie geeft aan dat er minstens 11.000 m2  winkelruimte bij moet komen in het Centrum van  Barendrecht. Op de berekeningswijze heeft de CDA-fractie veel kritiek. Zie voor de argumenten de bijdrage aan het debat van woordvoerder Groenendijk, die u hier kunt downloaden: detailhandelsvisie_maart_09_cie-vergadering
De detailhandelsvisie. wordt niet behandeld in de raadsvergadering van april 2009. De Commissie Ruimte vond het stuk niet rijp voor behandeling. Zij heeft de wethouder unaniem de opdracht gegeven om:

  • met een voorstel te komen voor een second opinion daar waar het gaat om de uitbreiding van de winkelruimte in het centrum;
  • Het verdwijnen van winkelcentrum de Gouwe gaat uit de visie. Er komt een nieuwe visie voor de Gouwe, waar revitalisering van dit winkelcentrum centraal staat