Growshop is detailhandel

De CDA-fractie heeft antwoord op haar vragen gesteld in de raad van 24 september over de vestiging van een growshop in Barendrecht.

De CDA-fractie vroeg onder meer welke eisen gesteld zijn om een growshop te vestigen en wat de politie inval aan het licht gebracht had.

Duidelijk  uit het antwoord van het college is, dat de exploitatie van een growshop niet aan bijzondere regels gebonden is.
Een dergelijk bedrijf wordt gewoon tot de detailhandel gerekend.

Dat riep ook al tijdens de raadsvergadering bij de CDA-fractie de vraag op  of een dergelijk bedrijf op het Vaanpark ook planologisch gevestigd kan worden. Over die vraag gaat het college zich binnenkort buigen.

De resultaten van de politie inval daar hebben wij nog geen antwoord op gehad.

Het volledige antwoord van het college download u hier:  growshop