Wijziging APV uitgesteld

Op de agenda van de commissie Samenleving van 1 oktober 2007 stond de bespreking van een aantal wijzigingen van de Algemeen Plaatselijke Verordening.

Een algemeen plaatselijke verordening (APV) is een document met allerlei verschillende regels. die binnen een gemeente gelden.  De APV moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Het college wilde in de huidige APV extra bepalingen op nemen op het gebied van openbare orde en veiligheid.  De wijzigingen betroffen hoofdzakelijk artikelen op  het gebied van  handhaven van de openbare orde bij stelselmatige overlast en het voorkomen van winkeldiefstal.

Een paar van de wijzigingen die aan de orde waren:

  • Een bepaling waarbij het strafbaar wordt om winkelwagentjes te ver van een bedrijf mee te nemen.
  • Een bepaling om in de nabijheid van winkels een zogenaamde rooftas (een tas met een folie, die voorkomt dat er alarmbellen gaan rinkelen als een product waarvoor niet betaald wordt meegenomen uit een winkel) bij zich te hebben
  • Het mogelijk maken van cameratoezicht. De uitvoering daarvan daar moet de raad nog over beslissen en geld voor vrijmaken. De raad zal dan ook spreken waar ze de camera's opgesteld wil zien en voor welke duur. Op dit moment wordt in ieder geval gedacht aan de omgeving van het NS-station.
  • Het instellen van een verblijfsverbod op bepaalde tijden op openbare terreinen. Het instellen van een verblijfsverbod was vorig jaar ook aan de orde geweest. De CDA-fractie vroeg de burgemeester wat is het verschil van dit voorstel is met het voorstel van vorig jaar. De commissie had toen grote moeite om iedereen zonder aanleiding op bepaalde uren van de dag niet toe te laten tot een bepaald gebied van Barendrecht. Als alternatief is toen gekozen voor een persoonsgericht gebiedsontzegging. Een duidelijke evaluatie of dit handhavinginstrument werkt had de commissie niet tot haar beschikking. Een vraag die ook duidelijk gesteld moet worden is een verblijfsverbod (meestal ingesteld om overlast van jongeren te voorkomen) de oplossing. Wordt de overlast niet gewoon verplaatst? Moet het niet meer integraal bekeken worden met het preventieve jeugdbeleid. De CDA-fractie diende al vorig jaar een motie in op dit punt  . De uitvoering laat helaas nog op zich wachten. De CDA-fractie wacht vol ongeduld op de verdere plannen van jeugd wethouder van Deursen
  • De burgemeester de mogelijkheid geven tot het instellen van veiligheidsrisicogebieden. De gemeentewet geeft de raad de mogelijkheid via de APV aan de burgemeester de bevoegdheid te verlenen om gebieden aan te wijzen. Er moet dan sprake zijn van overtredingen van de wet wapens en munitie. Ook moet  er duidelijk een verstoring zijn van de openbare orde en veiligheid. In die gebieden kan dan bijvoorbeeld preventief worden gefouilleerd en auto's worden onderzocht. In Rotterdam is een dergelijke gebied bijv. de Millinxbuurt. Is een dergelijk artikel in Barendrecht echt nodig of wordt het al preventief opgenomen? Is dat laatste dan echt nu al nodig?

Veel van de vragen van de commissie Samenleving gingen over de nut en noodzaak van de nieuwe artikelen. Is er een probleem? Zijn hier cijfers over beschikbaar?   Is handhaving uitvoerbaar?
De burgemeester besloot na al deze vragen, waar niet direct een antwoord op te geven was, het voorstel in te trekken. Bij het aangepaste voorstel wordt dan tevens aan de wens van de raad tegemoet  gekomen om alle artikelen op nut, noodzaak en handhaafbaarheid nog eens tegen het licht te houden.  Kunnen er ook regels uit, die toch nooit gebruikt zijn of waarvan ook niet te verwachten is dat ze ooit gebruikt worden? is De gemeente is bezig met de deregulering van alle gemeentelijke regels en daar valt de APV ook onder. De verwachting is dat een geheel vernieuwde en goed onderbouwde APV in het voorjaar van 2008 weer in de commissie komt.