Hoe toegankelijk is de Waterpoort?

Hoe toegankelijk is onder meer de Waterpoort voor mensen met een beperking.  De CDA-fractie heeft hier vragen over gesteld. Het is niet  de eerste keer dat de CDA-fractie hier vragen over stelt. Ook in de vorige raadsperiode heeft de CDA-fractie hier  zowel mondeling als schriftelijke het college op bevraagd.

Helaas blijkt de toegankelijkheid nog steeds niet ideaal voor alle Barendrechters.
 

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Zijn er sinds de oplevering van de Waterpoort aanpassingen uitgevoerd om de toegankelijkheid van het gebouw te vergroten?
  2. Wat is de reden dat het openen van deuren in  de Waterpoort nog steeds problemen geeft voor mensen met een beperking?
  3. Wat is de reden dat de liften van de Waterpoort en bij de bibliotheek niet toegankelijk zijn voor alle mensen met een lichamelijke beperking?.
  4. Wat kan en gaat de gemeente doen deze gebouwen beter toegankelijk te maken?
  5. Het PGB, werkgroep toegankelijkheid, heeft deze problemen al lange tijd geleden gesignaleerd. Wij nemen aan dat zij ook een advies gegeven heeft over de toegankelijkheid van andere gemeentelijke gebouwen. Zijn er nog meer gebouwen door het PGB aangemerkt als (niet volledig)  toegankelijk en zo ja wat kan of gaat daar aangepast worden?
  6. Welke maatregelen zijn op dit moment voorzien wat betreft de (brand)veiligheid om de bezoekers met een beperking in geval van calamiteiten snel uit de Waterpoort te evacueren? Zelf zijn ze namelijk niet in staat de deuren te openen.

We hopen spoedig van het college antwoord op onze vragen te krijgen.

Download hier de brief_toegankelijkheid_waterpoort