In gesprek met de CDA-fractie/gemeenteraad

De volgende mogelijkheden zijn er om uw ideeën/standpunten onder de aandacht van de gemeenteraad van  Barendrecht te brengen:

Via spreekrecht in commissievergaderingen
Aan het begin van de commissievergaderingen Samenleving, Ruimte en Planning & Control is er de mogelijkheid van uw spreekrecht gebruik te maken.

U kunt in maximaal 5 minuten  uw visie geven over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. De voorzitter of een lid van de commissie doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de burger.  U dient zich op de dag van de vergadering voor 16.00 uur  aan te melden bij de griffie van de gemeente Barendrecht. Er zijn een klein aantal uitzonderingen waarop geen gebruik gemaakt kan worden van het spreekrecht. Verder informatie op http://www.barendrecht.nl/ of via griffie@barendrecht.nl  De vergaderdata van de raad en commissies vindt u ook in de kalender op https://www.cdabarendrecht.nl/

Via een burgerinitiatief
U kunt onderwerpen direct op de agenda van de gemeenteraad zetten. Uw initiatief moet, vergezeld van 50 handtekeningen van Barendrechters van 16 jaar en ouder, aan de raad worden aangeboden. De gemeenteraad besluit hoe verder gegaan wordt met dit initiatief.  De spelregels en uitzonderingen vindt u op http://www.barendrecht.nl/. Ook kunt u informatie krijgen via de griffie van de gemeente Barendrecht via griffie@barendrecht.nl

Via een referendum
Het raadgevend referendum geeft u de mogelijkheid uw oordeel te geven over het beleid van de gemeente. Hoe werkt dat? 14 kiesgerechtigde Barendrechters geven bij de raad aan dat zij een referendum over een raadsbesluit willen initiëren. Keurt de raad dit goed dan moeten er vervolgens 3000 kiesgerechtigden hun steun betuigen. De raad neemt dan een besluit of het referendum plaats kan vinden.  Het referendum is niet bindend en pas geldig als er een opkomst is van 40 % van de kiesgerechtigden.  Niet over elk raadsbesluit is een referendum mogelijk. Wilt u meer weten, kijk dan op http://www.barendrecht.nl/ of informeer bij de griffie van de gemeente Barendrecht via griffie@barendrecht.nl

Het CDA-standpunt over de uitslag van het referendum is helder: Over  principiële zaken houden wij ten alle tijden ons partijstandpunt vast. Bij andere onderwerpen wordt vooraf duidelijk gemaakt hoe de CDA-fractie met de uitslag van het referendum  zal omgaan.