site 038

Hoe ziet Barendrecht er in 2025 uit?

Ja dat zouden we als raad wel willen weten!  Dan kunnen nu ook duidelijke beslissingen gemaakt worden om naar het ideaalbeeld van 2025 toe te werken. Echter in de toekomst kijken dat gaat niet. Toch neemt de raad veelal beslissingen, die bepalend zijn voor de toekomst van Barendrecht ver in de 21ste eeuw.

De raad heeft op 18 december 2006 ingestemd met een strategische visie, de visie op Barendrecht in 2025.  Pijlers in die visie zijn van ruimtelijke, economische en sociale aard. Dit sluit duidelijk aan bij het thema van dit college: "samen wonen, samen werken en samen leven". Maar ook bij het CDA-thema bij de gemeenteraadsverkiezingen "Barendrecht een levende gemeente"".

Om iets over de toekomst te zeggen moet ook terug gekeken op het verleden. Hoe is Barendrecht geworden tot wat het nu is. Wat was, maar ook wat blijft belangrijk voor Barendrecht.

Het rapport "Sporen van ontwikkeling, strategische verkenningen" van maart 2006 is een belangrijk uitgangspunt/bouwsteen van de te ontwikkelen visie.

Dit rapport is tot stand gekomen met de inbreng van vele betrokken Barendrechters, de zogenaamde "frisdenkers". Ook liggen er een aantal documenten, die al voor een lange tijd bepalen wat er in Barendrecht gebeurt. Een voorbeeld hiervan is RR2020 (Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020) voor de ruimtelijke ontwikkelingen.

site 038

Rond de zomer van 2008 moet er een definitieve visie liggen. Maar voor het zo ver is zullen nog een aantal keuzes gemaakt moeten worden door de raad. De zwakke en sterke kanten zullen in beeld gebracht worden. Welke kansen gaan we pakken? Niet alles kan, dus er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De definitieve versie in 2008 wordt vooraf gegaan door een conceptvisie, die over ruim een half jaar verwacht wordt. Deze conceptvisie gebruikt de raad bij het maken van keuzes bij de voorjaarsnota 2007.

"En wat moeten de Barendrechters daar nu van vinden?" is mogelijk een vraag die u zich nu stelt. Tijdens verschillende stappen rondom de besluiten, die de raad neemt, wordt een interactief proces ingebouwd. Er zal gepraat worden met een nog in te stellen Barendrechtse denktank en iedere Barendrechter kan gebruik maken zijn spreekrecht bij de commissievergaderingen. Verder gaat het stuk ook nog de inspraak in. Op dat moment kunt u ook schriftelijk reageren. De CDA-fractie heeft aangedrongen vooraf duidelijk aan te geven wanneer en waarover de Barendrechters hun zegje kunnen doen en wat de raad daarmee gaat doen. Binnenkort staan de spelregels voor het interactieve proces op papier.

Informatie vindt u vanaf januari 2007 in ieder geval op de gemeentelijke website http://www.barendrecht.nl/ en op de gemeentelijke pagina in de Schakel. Ook op deze site zullen wij u van belangrijke stappen op de hoogte houden. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd de CDA-fractie direct aanspreken als u uw mening kenbaar wilt maken1

Woordvoerder algemene bestuurlijke zaken