Inspraak Gebiedsvisie Zuidrand Barendrecht

De gebiedsvisie Zuidrand Barendrecht is door de commissie Ruimte van 8 januari 2008 vrijgegeven voor inspraak. 

Een plan met diverse ontwikkelingsmogelijkheden, dit typeert de gebiedsvisie Zuidrand Barendrecht. Recreatie, een hotel, bootopslag, fiets en wandelpaden worden als opties genoemd. Niet alle opties konden de goedkeuring van de commissie ruimte wegdragen. Ondanks enige twijfel schaarden alle commissieleden zich achter het vrijgeven van de gebiedsvisie.

Het CDA hoopt dat een grote groep belanghebbenden zich laten horen in de komende periode van inspraak. Belangrijk om te weten:

·         De gemeente organiseert op donderdag 31 januari een inloopavond over de Gebiedsvisie Zuidrand. Bezoekers kunnen tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen in het Barendrechtse gemeentehuis. Tijdens de avond zijn deskundigen aanwezig die antwoord kunnen geven op vragen. Bewoners uit het gebied ontvangen volgende week een uitnodiging voor de inloopavond op 31 januari.

·         De officiële inspraaktermijn van 6 weken duurt van 31 januari tot 14 maart 2008.

·         Het college zal alle opmerkingen verzamelen en daar waar mogelijk verwerken in gebiedsvisie. De raadsleden zullen een overzicht ontvangen van alle opmerkingen.

·         Een inspreekmogelijkheid is er nog tijdens de commissie ruimte van april/mei 2008.

Naar verwachting in mei/juni 2008 zal de beleidsvisie in stemming worden gebracht tijdens de Raadsvergadering.