Integraal aanbod talentontwikkeling jongeren

INTEGRAAL AANBOD TALENTONTWIKKELING JONGEREN

 

Participatie, burgerschap en preventieve zorghulpverlening

 

BARENDRECHT – CDA en PvdA komen gezamenlijk met een initiatiefvoorstel voor een platform en netwerk met een integraal aanbod voor talentontwikkeling van en door jongeren van 15-25 jaar.

In samenwerking met onderwijs en andere maatschappelijke organisaties komt er een keuzemenu voor jongeren om zich te ontwikkelen. Naast het platform zelf komen er ervaringsplaatsen, maatschappelijke diensttijd, scholing en projecten, waar jongeren voor kunnen intekenen.

Het initiatief is een preventief aanbod in een breed maatschappelijk kader van participatie, burgerschap en jeugdzorg. Jongeren participeren in een organisatie, waar zij bij horen, vrienden maken en tegelijk zichzelf ontwikkelen en inzetten voor anderen. Betrokkenheid en waardering bij jongeren draagt bij aan de preventie van psychosociale problematiek.

Momenteel bieden we in Barendrecht onvoldoende kansen en mogelijkheden voor jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit is echter belangrijk voor iedere individu, maar ook belangrijk ter voorbereiding op hun toekomstige plaats en rol in de maatschappij.

Tagged