Afvalbeleid, feiten en fabels

FEITEN EN FABELS AFVALBELEID 1

HERHAALD BERICHT N VAN 20 JANUARI 2020 IN VERBAND MET VERMELDING HIERVAN IN RAPPORT BERENSCHOT OVER HET AFVALBELEID 

 

We hebben een turbulente periode achter de rug als het gaat om het nieuwe afvalbeleid

 

Nadat er voor het systeem is gekozen (kliko’s, cocons en ondergrondse containers) zou het systeem per 1 januari 2020 gaan werken. Maar dat liep toch even anders. Met als gevolg dat er veel vragen leven bij de inwoners. Aan de hand van de reacties is op te maken dat er nog veel onduidelijk is en, dat er zelfs uitgegaan wordt van veel onwaarheden.

In de serie “Feiten en Fabels” willen we een paar zaken toelichten nadat we hierover contact hebben gehad met het gemeentebestuur en de NV BAR afvalbeheer. Hieronder een viertal veel gehoorde beweringen.

De ondergrondse containers worden niet op tijd geleegd waardoor er afval naast geplaatst wordt.
Elke container is uitgerust met een vulsensor. Bij een vullingsgraad van rond de 75% gaat er een signaal naar afvalbeheer en wordt deze automatisch ingepland. Meestal wordt deze de dag erop (of zelfs nog eerder) geleegd.
BAR-afvalbeheer heeft klachten ontvangen over volle containers en die zijn allemaal gecontroleerd. Het blijkt dat deze containers niet vol zijn maar dat er sprake is van een blokkade doordat er afval verkeerd is ingebracht. Dat wordt dan gelijk opgelost en het bijgeplaatste afval wordt verwijderd.
Het blijkt dus dat blokkades leiden tot bijplaatsingen en niet de overvolle container zelf.

 

paslezer container

Het pasjessysteem is te kraken.
Op dit moment zijn bijna alle ondergrondse afvalcontainers open. Sommige containers niet en die kunnen met de afvalpas geopend worden. De berichten dat de containers te openen zijn met bankpassen, ov-chipkaarten en dergelijke is juist. Dit komt omdat de lezer apparatuur nog niet is ingeregeld op de afvalpassen, zodoende reageert de paslezer nu op alle passen waarin een soortgelijke chip zit als de afvalpas. Als de paslezers geactiveerd zijn voor de afvalpas dan kan dat niet meer.
Van een frauduleus pasjessysteem is dus geen sprake.

De start rond de jaarwisseling was dramatisch
Dat mag zeker zo gesteld worden! Natuurlijk zijn we op zoek gegaan naar antwoorden. Er blijken 2 dingen aan de hand te zijn geweest met de ondergrondse afvalcontainers.
Elk jaar worden de containers in de aanloop naar de jaarwisseling gesloten in verband met mogelijk vandalisme. En dat is maar goed ook, er zijn voorbeelden waar dat niet is gebeurd en dan staat zo’n container in de brand; veel overlast en veel kosten. Het openen gebeurt dan pas na nieuwjaarsdag, meestal in de loop van 2 januari. Dat gaat al jaren zo. Er is verwarring ontstaan omdat de gemeente communiceerde dat het nieuwe beleid per 1 januari in zou gaan en de containers ook per die datum te openen waren met de nieuwe afvalpas. Dat klopt op zich maar daarbij is de eindejaar sluiting over het hoofd gezien. Eigenlijk de gewone gang van zaken dus maar waarbij een brief van de gemeente hier de nodige verwarring veroorzaakt heeft.

Daarnaast heeft de leverancier van de paslezers op de containers ons geen goede dienst bewezen. Deze leverancier is geen onbekende in Nederland, op veel plaatsen functioneert ditzelfde systeem gewoon naar behoren. Maar niet in Barendrecht. Er is naar wij begrepen van alles misgegaan met de montage van de lezers en met de software die de container zou moeten openen met de afvalpas en ook met het versturen van de afvalpassen.
Gelijk op 1 januari heeft de gemeente hier melding van gedaan naar de leverancier, die wel gelijk is gekomen maar het heeft toch echt wel dagen geduurd voordat alle problemen opgelost werden.
Op dit moment is er overleg gaande tussen de gemeente en de leverancier over alle problemen.

Vervoer naar Heerenveen is extra milieubelastend
Ons afval wordt vervoerd naar Heerenveen omdat er een contract gesloten is met een afvalaanbieder. We horen vaak dat AVR toch om de hoek ligt, waarom dan naar Heerenveen? Om te beginnen is deze verwerker uit de aanbesteding gekomen en daarbij is gebleken dat deze het totaalpakket goedkoper kon aanbieden dan de AVR. (niet onbelangrijk voor de belastingbetaler)
Maar er is nog een belangrijk verschil. Het afval uit de ondergrondse restcontainers wordt door de afvalverwerker na gescheiden op PMD. In Heerenveen wordt het hierna ter plekke verwerkt tot een grondstof (granulaat).
Als het afval bij de AVR gescheiden zou worden dan wordt het daarna vervoerd per vrachtwagen naar een plaats ergens in Duitsland.
Aan de hand hiervan lijkt de milieubelasting van beide aanbieders ongeveer gelijk. Daarnaast is het ook zo dat de vrachtauto’s die naar Heerenveen rijden niet rijden op gewone diesel maar op biogas.

De belasting gaat omhoog door dit systeem want de gemeente heeft geld nodig.
Absoluut niet! Een gemeente mag niets verdienen op deze belasting. Het nieuwe systeem zorgt er juist voor dat de kosten van de afvalinzameling beperkt kunnen blijven. Doorgaan met het systeem (van 2019) zou ieder Barendrechts huishouden zeker 10% extra gaan kosten.
De gemeente verdient dus geen eurocent aan dit nieuwe systeem.

Met bovenstaande hopen wij een aantal zaken voor u duidelijk gemaakt te hebben en meerdere fabels uit de wereld geholpen te hebben. Uw mening telt! Maar dan is het wel goed als deze gebaseerd is op de feiten en niet op fabels.

Mocht u desondanks nog vragen hebben dan horen we die graag. U kunt al onze fractieleden hierover bellen of mailen.

Tagged