Inzet CDA Barendrecht bij de begroting 2019

Gisteren vond de behandeling van de begroting 2019 plaats in de gemeenteraad van Barendrecht.

De CDA-fractie  is tevreden over de wijze waarop deze is vormgegeven en heeft hiermee ingestemd. Voor wat ons betreft een goede begroting gezien het feit dat het collegeprogramma er nog aan komt. Toch hebben we wel een aantal punten die naar onze mening aandacht behoeven.

Sociaal Domein
Erg belangrijk dat aan de ene kant de zorg binnen Barendrecht goed is ingeregeld. Aan de andere kant zien we dat de kosten daarvoor erg hoog zijn en er regelmatig overschrijdingen van de budgetten gemeld worden. Wij vinden dat dit niet meer mag voorkomen.

Veiligheid
Dit houdt iedereen bezig maar het totale beeld ontbreekt. De portefeuillehouder (de Burgemeester) heeft toegezegd met een rapportage te komen

Groenonderhoud
Hier heeft het CDA eerder een motie over ingediend; dit moest echt beter. We zien dat de situatie aan het verbeteren is en zien graag dat dit college deze lijn doortrekt. Het college heeft aangegeven dat deze inzet wordt voortgezet; daar zijn wij als CDA fractie blij mee!

Woningbouw
Er is een tekort aan woningen maar Barendrecht is zowat volgebouwd. Het CDA vindt het belangrijk om bij elk nieuwbouwproject scherp toe te zien op de juiste verhouding van het type woning voor elke doelgroep.

 

Afvalbeleid
We doen het op dit moment niet goed als Barendrecht; we staan in de top tien gemeenten die een grote hoeveelheid restafval produceren. De aanpak om dit naar beneden te brengen moet nu snel opgepakt worden anders krijgen we straks te maken met veel hogere kosten. Wij zien dit graag snel opgelost maar dan wel zodanig de kosten binnen de perken blijven.

 

 

 

Energietransitie/ Duurzaamheid
We willen onze gemeente, onze omgeving graag op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daarom moeten we nu niet afwachten en snel beginnen om aan de afspraken uit het klimaatakkoord te voldoen. Niet achteroverleunen maar kijken naar alle mogelijkheden en het lef hebben om eventueel in samenwerking met buurgemeenten nieuwe initiatieven te ondersteunen.

 

Al met al een goed verlopen vergadering, de CDA fractie kijkt hier tevreden terug. Daarnaast heeft het CDA nog een tweetal moties ingediend mbt het Kruispunt en het Trefpunt, daarover meer in een aantal andere berichten.