Positief vooruit met het Kruispunt

We kennen in Barendrecht een Kruispunt met daarin verschillende functies. Een mooi cultureel maatschappelijk centrum waar we trots op mogen zijn!

Maar het is ook zo dat er zorgen zijn over de wijze waarop dit gefinancierd werd en wordt. Omdat het hier om belastinggeld gaat vindt het CDA dat er duidelijkheid moet zijn over de financiële toestand van dit Kruispunt. Dat moet goed in orde zijn om ervoor te zorgen dat dit Kruispunt kan blijven bestaan en verder uitbouwen.

Vorig jaar waren er twijfels binnen de gemeenteraad of  het Kruispunt nu eigenlijk financieel gezond was en hoe zich dat zit in relatie met alle deelnemers in het Kruispunt. De VVD en de PvdA hebben hiervoor een motie ingediend en die is aangenomen. De strekking daarvan was dat er een onderzoek moest komen naar het Kruispunt als geheel.

Twee weken geleden is het rapport aan de gemeenteraad aangeboden. Het CDA is zeer ontevreden over dit rapport dat op zichzelf geen enkele duidelijkheid verschaft en niet voldoet aan de eerdere motie.

Het CDA vindt het belangrijk om vast te kunnen stellen of het belastinggeld goed besteed is en om van daaruit met deze gegevens het Kruispunt verder uit te kunnen bouwen. Daarom hebben we als CDA een motie Kruispunt ingediend.
We willen als CDA dat:

  • Het college een opdracht formuleert om onderzoek te doen naar alle financiën op en rondom het Kruispunt.
  • Dit zo snel mogelijk te doen
  • Als dit oplevert dat er zaken niet goed op orde zijn dan moet er gelijk een verbeterplan komen,
  • In gesprek te gaan met alle deelnemers in het Kruispunt omdat het onderzoek en het rapport dat er nu ligt voor veel commotie  heeft gezorgd.

Na overleg hebben VVD, PvdA, Groenlinks, D66 en SGP/CU besloten deze motie mede in te willen dienen. De motie is aangenomen en dus kan het college hiermee aan de slag!

Zie hieronder voor de tekst van de motie:

20181311_nr_28_CDA_Motie_Kruispunt_docx