Jeugdbeleid: 2009 jaar van de waarheid

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 2 maart 2009. heeft de raad zich uitgesproken over het jongerenbeleid. De directe aanleiding van dit debat was het feit dat er deze collegeperiode geen jongerencentrum gerealiseerd wordt in Barendrecht.  

Zoals in eerdere bijdragen ook al gesteld is onze fractie daarin zeer teleurgesteld. In de commissie Samenleving in februari hadden we al gesproken over dit onderwerp, maar omdat onze vragen toen niet afdoende beantwoord konden worden is het tevens in de gemeenteraad besproken.

Ik zal onze argumenten uit eerdere stukken op deze site niet herhalen. Wel geef ik u een korte samenvatting en de conclusie. Ook in deze vergadering zette het CDA in op het realiseren van JOP’s, het slaan van de eerste paal van een permanent jongerencentrum nog in 2009, het laten rijden van een sport- en spelbus en het uitwerken van het zogenaamde huiskameridee. Zoals de titel van dit stuk al stelt: 2009 wordt het jaar van de waarheid op het gebied van Jeugdbeleid. Om een duidelijke opdracht te geven aan het college van B&W en om de afspraken is duidelijk op een rijtje te zetten heeft het CDA, samen met de VVD, D66 en de SGP/ChristenUnie, een motie ingediend waarin alle zaken die in 2009 aan de orde moeten komen opgesomd staan. De motie vind u hier: motie_jeugdbeleid_2_maart_2009

Wij zullen 2009 de voortgang van het jeugddossier scherp in de gaten houden. Elke drie maanden praten we over het jeugdbeleid. Daarnaast hebben we begin 2010 een evaluatie. De CDA fractie hoopt dan met positieve resultaten deze Raadsperiode af te kunnen sluiten!