Tijdelijke discotheek gesloten

In de commissie Samenleving van 10 maart 2009  heeft Martin van Hengel namens de CDA-fractie vragen gesteld over het bericht dat de tijdelijke discotheek Yellow gesloten zou zijn.  

De aanleiding van deze vragen was een artikel op de site van het Algemeen Dagblad van 6 maart 2009, waarin gesteld werd dat de Yellow al vanaf half februari gesloten is, vanwege een geschil met de gemeente Barendrecht.

Onze fractie heeft de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  • Klopt het dat de discotheek al vanaf half februari gesloten is, dan wel is het college daarvan op de hoogte?
  • Klopt de stelling van de krant dat deze sluiting veroorzaakt wordt door een geschil met de gemeente Barendrecht?
  • Als een geschil de oorzaak van de sluiting is, wat is dan de rol van de gemeente in dit geschil en kan het college hierop een toelichting geven?
  • Als een geschil niet de oorzaak van de sluiting, is het college dan op de hoogte van de oorzaak van de sluiting van de discotheek?
  • Hoe ziet het college de toekomst van een discotheek in Barendrecht, met bovenstaande in het achterhoofd?

Het blijkt inderdaad te kloppen dat de Yellow al vanaf half februari 2009 gesloten is. De gemeente was daarvan ook op de hoogte. Het geschil waarover de krant spreekt blijkt te gaan over een bouwvergunning voor een "rookcontainer" die de eigenaar van Yellow aan zijn discotheek wil aanbouwen. De eigenaar was in eerste instantie niet van plan om een bouwvergunning aan te vragen, terwijl dat wel noodzakelijk is. Toen uiteindelijk bleek dat de eigenaar wel een vergunning aan zou vragen heeft de gemeente er alles aan gedaan om de vergunning zo snel mogelijk te behandelen.

Echter zonder overleg met de gemeente heeft de eigenaar gemeend zijn discotheek te moeten sluiten. Dit is nadrukkelijk een besluit van de eigenaar zelf en geen gevolg van een geschil met de gemeente. De vraag hoe het verder moet met de toekomst van een discotheek in Barendrecht komt later aan de orde als afzonderlijk onderwerp in de commissie Samenleving.

Mijn fractie is blij dat het college een helder antwoord heeft kunnen geven op onze vragen en dat daarbij helder geworden is dat de sluiting niet een direct gevolg is van een geschil, maar een besluit van een ondernemer. Wel vindt de CDA fractie het jammer dat de jongeren van Barendrecht door dit besluit (tijdelijk) geen gebruik kunnen maken van de discotheek. We houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit vlak!