Jeugdtheater en Circusschool: belangrijk voor onze jeugd!

Na een aantal spannende weken voor 300 leerlingen van het jeugdtheater Barendrecht werd er op 9 november 2010 opgelucht adem gehaald: de voorgestelde, forse bezuinigingen zijn omgezet in een bezuiniging van 10% voor 2012.   

De afgelopen weken stroomde de CDA-mailbox vol met mailtjes van verontrustte ouders. Dit naar aanleiding van de voorgenomen bezuinigingen op zowel de circusschool als het jeugdtheater Barendrecht. Ook enkele jongeren zelf beschreven hoe belangrijk deze activiteit is voor hun sociale ontwikkeling en met hoeveel plezier ze hieraan deelnemen.
Binnen de CDA-fractie deelden we ,na enig overleg, al spoedig de mening dat deze vorm van vrijetijdsbesteding voor sommige jongeren net zo belangrijk is als sport dat is voor anderen. Niet alleen sport is een belangrijke uitlaatklep en niet alleen in de sport leer je met elkaar als team om iets te bereiken.
In gesprek met financieel manager Marnix Keeven van het jeugdtheater werd ons duidelijk dat het geld dat door de gemeente gesubsidieerd wordt op zorgvuldige wijze wordt ingezet en ten goede komt aan onze Barendrechtse jeugd. We hebben het hier over een groep van rond de 300 jongeren, de circusschool  heeft 60 leden.
Het CDA Barendrecht heeft jeugdbeleid hoog op de agenda staan en kiest ervoor om activiteiten als sport en jeugdtheater beide van gelijke waarde te zien. Dat betekent dat beiden niet ontkomen aan bezuinigen, maar dat de één niet harder hoeft te worden geraakt dan de ander.
Dit heeft ertoe geleid dat er in de raadsvergadering van 9 november 2010 een amendement is aangenomen waarin zowel jeugdtheater als circusschool in 2012 10% moeten bezuinigen.  Vanaf 2013 zal er opnieuw gekeken worden, maar dat geldt  voor alle door de gemeente gesubsidieerde  verenigingen.
De CDA-fractie wenst de jongeren van het jeugdtheater en de circusschool veel prettige uren repeteren en heel veel mooie voorstellingen toe!!