Meer geld voor toezichthouders

Er komt meer geld om toezichthouders aan te stellen in Barendrecht. Dit is de uitkomst van de begrotingsbehandeling tijdens de raadsvergadering van 8 en  9 november 2010  

Een meerderheid van de raad (CDA,  VVD en CU/SGP) heeft geld vrijgemaakt om vanaf 2011 meer toezichthouders op straat te krijgen. Het budget van €  75.000 voor 2011 en €  150.000 voor volgende jaren  is onder meer gevonden op het budget van de raad en bezuinigingen in de organisatiekosten van de gemeente. 

Naast de al bestaande toezichthouders zullen deze toezichthouders ingezet kunnen  worden om de overlast van met name jongeren te verminderen. Nog steeds horen wij van de   hinderlijke overlast  van bewoners in de omgeving van  het Middeldijkerplein,  Avenue Carnisse en Park Buitenoord.  Deze Barendrechters worden te vaak in hun (nacht)rust gestoord.

In  het voorjaar van 2011 komt het college met de notitie "meer blauw op straat".   Beleid is nodig,  maar het moet niet bij papier blijven. Voor de uitvoering is nu geld vrijgemaakt.

De gemeente, het jongerenwerk en de politie kunnen het niet alleen. Daar is  zeker de hulp van omwonenden  voor nodig.  Alles moet in het werk  gesteld worden om de hinderoverlast van slechts een heel kleine groep jongeren in Barendrecht  te stoppen.  

Repressie is goed voor degenen die niet luisteren.  Alle middelen die juridisch mogelijk zijn moeten daarvoor worden ingezet. De aangekondigde nieuwe wetgeving van het kabinet Rutte lijkt ook handvaten te bieden.  Jongeren kunnen natuurlijk niet zo maar van straat worden op gepakt. Er moet wel een strafbaar feit worden gepleegd.

Maar naast het repressieve beleid zal ook vol ingezet moeten worden op preventief jeugdbeleid. Ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen.   Ouders spelen bij de opvoeding van de jongere jeugd een grote rol.  Meer dan in het verleden zullen zij betrokken moeten worden als het met hun kroost mis dreigt te gaan.  Het college heeft  de notitie preventief  jeugdbeleid hiervoor toegezegd.  

Er wordt al veel gedaan om de overlast te verminderen. Gemeente, politie, jongerenwerk werken met andere partners al goed samen binnen de mogelijkheden en middelen die hun ter beschikking staat.  

Helaas nog niet voor iedereen met het gewenste resultaat.   Met een tandje meer houden wij het vertrouwen dat de  hinderlijke overlast  duidelijk minder wordt.  De CDA-fractie wil graag in contact blijven met degenen die ons regelmatig hierop aanspreken op straat of via de mail.  Laat ons vooral nu, maar zeker  over een paar maanden als het nieuwe beleid moeten werken weten of u ervaart dat de overlast vermindert.

Amendement begroting 2011 van de coalitiepartijen, die steun heeft van een meerderheid in de raad:

20101109_amendement_begroting_2011__meerjarenbegroting_2012-2014__nota_reserves_en_voorzieningen_2010__notitie_ombuigingen_2010_conform_vastgestelde_versie