Jongerenhuisvesting

Op 24 januari  2011 stond dit onderwerp weer op de agenda van de raadscommissie Ruimte. Daar werd gesproken over het Stimuleringsfonds dat knelpunten in de huisvesting moet oplossen.  

De CDA – fractie is niet tevreden over het tempo waarin jongerenhuisvesting in Barendrecht wordt gerealiseerd. Wij vinden het erg jammer dat Patrimonium, noch de andere corporaties, de uitdaging aan willen gaan om op de locatie van het voormalige zwembad, bij het station, ook jongerenwoningen te bouwen. Patrimonium gaat ons op 1 februari gaat informeren over hun marktvisie, ook voor dit project. Misschien heeft men een goed verhaal, maar vooralsnog vinden we dat daar de geplande jongerenwoningen zouden moeten komen.

Het college zoekt het verder in doorstroming uit bestaande woningen. Ouderen die naar een levensloopbestendige woningen gaan en daarmee een woning achterlaten die geschikt zou kunnen zijn voor jongere huurders. Met extra middelen probeert het college deze doorstroming tot stand te brengen en dat voorstel ondersteunen we. Met enige aarzeling overigens. Dat vooral omdat het naar onze mening toch ook weer voor enige bureaucratie zorgt: het verantwoorden van de activiteiten en het daarmee veilig stellen van de gemeentelijke subsidies in het kader van het Stimuleringsfonds door de corporaties.

Verder vindt de CDA – fractie dat ook starters op de markt van koopwoningen moeten worden geholpen en gestimuleerd door startersleningen te verstrekken. Niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande woningen. Van groot belang is uiteraard dat er een behoorlijk aantal levensloopbestendige woningen wordt toegevoegd aan het bestand in Barendrecht-Centrum. In dat kader is het van belang de bouw van ouderenwoningen als onderdeel van de Centrumplannen op een redelijke termijn gaat starten. Ook daarover praat de raad binnenkort. De stagnerende woningmarkt en het gebrek aan middelen als gevolg van de "crisis" helpt ons niet echt. Maar al dat praten moet nu wel een keer gaan leiden tot ook echt bouwen. Dat is de uitdaging, ook voor ons als raadsleden.