Vragen aan gemeente over uitkering of WMO pak telefoon of mail

De gemeente Barendrecht start op 1 februari 2011 met een telefonisch spreekuur waar inwoners terecht kunnen voor hun vragen over uitkering en WMO. Wij citeren van de website van de gemeente:

Telefonisch spreekuur voor vragen over uitkering en Wmo

Vanaf 1 februari 2011 kunnen inwoners met vragen over hun uitkering of aanvraag in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op vaste tijden bellen naar hun consulent van de gemeente. De consulenten zijn op werkdagen van 9.00 tot 10.30 uur bereikbaar.

Tijdens het telefonische spreekuur kunnen inwoners specifieke vragen over bijvoorbeeld de voortgang van een aanvraag of de betaaldatum van hun uitkering stellen. De consulenten zijn bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: (0180) 698 398. Buiten het spreekuur kunnen medewerkers van de telefooncentrale algemene vragen beantwoorden, zoals over openingstijden en aanvraagprocedures.

Mailen
Naast telefonisch contact kunnen inwoners een e-mail sturen naar de gemeente. Voor vragen over bijvoorbeeld uitkering, bijzondere bijstand of re-integratie: bosoza@barendrecht.nl  Voor vragen over de Wmo: wmo@barendrecht.nl . E-mails worden in principe binnen één werkdag beantwoord.

Tot zover de website van de gemeente. 

Vraagwijzer Barendrecht
Wist u dat u voor informatie over Inkomensondersteuning en Zorg & Welzijn  ook terecht kunt bij de loketten van Vraagwijzer Barendrecht (www.vraagwijzerbarendrecht.nl)

Kan het nog beter?
De CDA-fractie heeft de afgelopen jaren vaak aangedrongen op een betere informatievoorziening over uitkeringen en WMO. Wij zijn tevreden dat er grote stappen gezet zijn.  Heeft u nog suggesties voor een nog betere informatievoorziening dan hoort de CDA-fractie dat graag van u!