Kom in actie: Geen CO2 opslag in Barendrecht

Het gemeentebestuur van Barendrecht en Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn tegen de opslag van CO2 in Barendrecht.  Toch gaat Den Haag door met de voorbereidingen. Eén van die stappen in het traject is de kennisgeving van het ministerie van Economische Zaken  van het voornemen tot CO2-opslag in Barendrecht. 
Deze kennisgeving betekent dat het ministerie over wil gaan om de CO2 opslag onder het rijksinpassingplan te laten vallen. Als dat is gebeurd. valt het project automatisch onder Crisis- en Herstelwet. Dat betekent dat de gemeente geen juridische mogelijkheden meer heeft om het besluit aan te vechten.

Een officieel besluit om door te gaan wordt genomen door het nieuw te vormen kabinet, maar ondertussen gaan de procedures wel gewoon door.

Het ministerie van EZ houdt op woensdagavond 15 september van 19.00 tot 22.00 uur een doorlopende informatiebijeenkomst.  Locatie Carnisse Haven,  Noordersingel, Barendrecht.

Wat kunt u doen?

  • Naar de informatiebijeenkomst gaan

En/of

  • uw zienswijze in te dienen bij Inspraakpunt project CO2-opslag Barendrecht, Bureau Engergieprojecten, Postbus 223, 2250 AE Voorschoten. Dit kan tot en met 4 oktober 2010.

Modelzienswijzen
De Stichting Veilig Duurzaam Barendrecht helpt u bij het opstellen van uw zienswijze. Kijk op www.veiligduurzaambarendrecht.nl voor 3 varianten.  Stuur deze dan op naar het hierboven genoemde adres !

In een flyer roepen de gezamenlijke raadsfractie in Barendrecht op om in actie te komen.  In deze flyer vindt u ook meer informatie over het indienen van een  zienswijze.

Leden van de gemeenteraad van alle partijen zijn op 15 september aanwezig voor Carnisse Haven om u informatie te verstrijken waarom wij vinden dat de opslag van CO2 onder Barendrecht niet bewezen veilig kan worden opgeslagen.  

De komende dagen zullen op diverse punten in Barendrecht door raadsleden deze flyers worden verspreid.  Vrijdagavond en zaterdag wordt er in ieder geval geflyerd in de Barendrechse winkelcentra Middenbaan en Carnisseveste.

Het gezamenlijke doel: Geen CO2 opslag onder Barendrecht!

Download hier de flyer: flyer_gezamenlijke_raadsfracties_barendrecht_september_2010

Meer informatie onder meer op

www.cdabarendrecht.nl/CO2

www.veiligduurzaambarendrecht.nl

www.co2isnee.nl

www.barendrecht.nl

De lokale media en Blik op Barendrecht

en natuurlijk op de sites van de minsteries van VROM en EZ en Shell.