CDA-fractie: Extra aandacht voor veiligheid, jeugd en zorg

Het collegeprogramma 2010 – 2014 werd in de raadsvergadering van 14 september 2010 besproken.  De CDA-fractie is tevreden, maar legt extra aandacht bij veiligheid, jeugd en zorg.  

In het collegeprogramma 2010 – 2014 is op een prima manier weergegeven wat het college wil gaan doen en welke doelen zij wil halen voor eind 2013. Natuurlijk staat niet alles wat het college gaat doen in het collegeprogramma en gaan ook de lopende zaken (in jargon: going concern) zeker door. De CDA-fractie miste wat nadrukkelijker aandacht voor veiligheid (vooral hinderlijke overlast van jongeren), jeugd en zorg.

De volledige tekst van CDA-bijdrage kunt u hier downloaden: cda-bijdrage_collegeprogramma_raadsvergadering_14_september_2010

Een nadere toelichting waarom de CDA-fractie veiligheid, jeugd en zorg deze raadsperiode zo belangrijk vindt.

Veiligheid

De CDA-fractie heeft in haar verkiezingsprogramma de boodschap meegekregen de hinderlijke overlast te verminderen. Zero tolerance is daarbij het uitgangspunt. Preventie waar het kan, handhaven en repressie als het niet anders kan.  De meeste jongeren veroorzaken in Barendrecht geen probleem.  Zij, die in de toekomst problemen zouden kunnen geven moet je nu al kunnen bereiken met preventief jeugdbeleid.  De harde kern, die bekend is bij de politie, moet met instrumenten uit de Algemeen Plaatselijke Verordening die er nu al zijn zoals cameratoezicht, gebiedsontzegging worden aangepakt. Ook bestaat de mogelijkheid voor de inzet van de Mosquito. Voor ons is dat het laatste middel dat moet worden ingezet

Een dergelijke aanpak kan de gemeente met haar wijkregisseurs niet alleen. Daar zijn partners voor nodig, zoals politie en jongerenwerk. Maar ook burgers kunnen hier een actieve rol spelen. Belangrijk is dat men elkaar kan vinden als er zich problemen voor doen. Ook moeten burgers duidelijk weten wat met hun klachten wordt gedaan.

De coalitiepartijen (VVD, CDA en CU/SGP) vonden dit onderwerp erg magertjes in het collegeprogramma weergegeven. In een motie roepen we het college op tot actie. In de notitie "Meer blauw op straat", die begin 2011 gereed is, moet duidelijk worden, hoe de overlast van jongeren kan worden bestreden en welke middelen hier voor nodig zijn. Ook willen wij vanaf nu elk kwartaal geïnformeerd worden over de voortgang bij de bestrijding van de overlast van hangjongeren

Burgemeester van Belzen heeft toegezegd, dat als er op korte termijn adequate maatregelen genomen kunnen worden en als daar geld voor nodig is, dit bij de begrotingsbehandeling van november 2010 reeds aan te geven. De overige plannen komen dan bij de behandeling van de notitie "Meer blauw op straat" aan de orde.

Download hier de alleen door de coalitie gesteunde motie: motie_veiligleven_in_barendrecht_collegeprogramma_2010-2014_2

Jeugd

Wethouder ter Borg heeft aangegeven in de eerste helft van 2011 met een uitvoeringsagenda jeugd te komen. Met daarin en dat vindt de CDA-fractie belangrijk, preventief jeugdbeleid.  Onder preventief jeugdbeleid verstaan we bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning (via het centrum van Jeugd en Gezin), activiteiten die het jongerenwerk ontwikkelt en de jongeren een bezigheid geeft, maar ook het ondersteunen activiteiten, die jongeren zelf starten.

Je hoopt met dat preventief beleid de overlast van een kleine groep hinderlijk overlast gevende jongeren te kunnen verminderen.

Zorg

Wat betreft de zorg zijn wij voorlopig tevreden met het antwoord van wethouder  Versendaal  met betrekking tot de wachtlijst voor huisartsen. Hij is volop in gesprek met de huisartsen en hoopt uiterlijk begin 2011 inzicht te hebben wat echt het probleem is: gebrek aan ruimte of te kort aan patiënten of een tekort aan huisartsen. Of een combinatie van deze factoren. Wordt zeker nog vervolgd.

De WMO moet onverkort doorgezet worden en daar waar mogelijk worden uitgebreid.    In een motie roept de raad het college onder meer op een proactief beleid te voeren. We weten nu al dat de Barendrechtse bevolking in rap tempo ouder wordt.  Ouder worden betekend in de meeste gevallen ook meer hulp- en zorg nodig hebben. Die extra zorgbehoefte is nu al aardig in kaart te brengen. Er wordt op die manier voorkomen om achter de feiten aan te lopen en tijdig op een bevolking, die vergrijsd/verzilverd in te springen.

Verder vinden we dat de WMO-loketten, die hier Barendrecht  " Vraagwijzer" heten beter onder de aandacht van de Barendrechters moeten worden gebracht en daar waar mogelijk uitgebouwd worden. Ook in de digitale informatievoorziening is nog een grote slag te maken.

Download hier de unaniem aangenomen motie: motie_wmo

De CDA-fractie heeft vertrouwen in het college! Wij blijven hun resultaten ook tussentijds met belangstelling volgen!