Langdurigheidtoeslag

De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 2 juni 2009 een verordening vastgesteld waardoor het mogelijk wordt ook in Barendrecht een langdurigheidtoeslag uit te keren. De gemeenteraad mag geen inkomenspolitiek bedrijven, dat is wettelijk zo geregeld. Maar het verstrekken van deze toeslag mag onder strikte regels van het rijk toch uitgekeerd worden. De langdurigheidtoeslag kan dan ook alleen aan personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar, die langdurig ( 3 jaar) van een minimuminkomen moet rondkomen. Verder is er nog een andere voorwaarde, de aanvrager krijgt deze toelage alleen als hij of zij  geen zicht heeft inkomensverbetering. Mensen met een inkomen niet hoger dan 100 % van de bijstandnorm ontvangen afhankelijk van de gezinssituatie bedragen van € 349 tot € 498. Is het inkomen hoger dan 100 % en niet hoger dan 105 % van de bijstandsnorm dan ontvangt men 50 % van deze uitkering.

De CDA-fractie heeft het college verzocht direct beleidsregels vast te stellen waar in geregeld is wat bedoeld wordt met geen uitzicht op inkomensverbetering. Het lijkt de CDA-fractie bijvoorbeeld niet gewenst dat studenten (uitzonderingen daargelaten) deze uitkering ontvangen. Studenten hebben in de regel na een aantal jaren zicht op een baan en een inkomen. De Wet Werk en Bijstand voorziet in een dergelijke "uitsluiting".

De gemeente zal binnenkort starten met een campagne om deze regeling breed onder de aandacht te brengen.  Ook zal de gemeente mensen die in aanmerking komen persoonlijk benaderen.

De CDA-fractie vindt het een goede zaak dat deze regeling gaat gelden voor mensen, die het hard nodig hebben.