Maatschappelijke dienstplicht CDA: goed voor álle Barendrechters!

Burgerschap en maatschappelijke dienstplicht

 

Barendrecht | Het blijkt dat heel veel Nederlanders zich zorgen maken over normen en waarden in onze samenleving. Het CDA heeft om die reden de maatschappelijke dienstplicht voor jongeren in het verkiezingsprogramma staan. Deze dienstplicht kan verbindend werken en het besef bij jongeren vergroten dat zij zelf een belangrijk onderdeel van de samenleving zijn.

Er is echter nog een andere positieve werking waar Barendrecht direct voordeel bij kan hebben. De “dienstplicht” kan ook worden gezien als een oriëntatie op de toekomst van onze jong volwassenen. Het vervullen van de dienstplicht vindt juist in die sectoren plaats waar veel vacatures zijn of in de toekomst sprake zal zijn van een grote schaarste aan personeel. Het gaat hier om de politie, maatschappelijke organisaties en met name de zorg. Uit de maatschappelijke stage die indertijd op de middelbare school verplicht was, bleek dat veel kinderen enthousiast waren over het werk in een verpleeghuis. Wat aanvankelijk “saai” en “niet sexy of macho” werd gevonden, bleek tijdens de stage juist aantrekkelijk. In hun vakanties keerden jongeren zelfs terug naar het verpleeghuis om weer een handje te helpenHet is goed mogelijk dat dit effect ook optreedt bij het leger, de politie of de zorg.

Momenteel buitelt de ene na de andere partij in deze verkiezingscampagne over elkaar heen met het voornemen om extra miljarden voor de zorg vrij te maken. Hopelijk maken zij deze verkiezingsbelofte waar. Dan is er in ieder geval meer geld. Maar dan moeten er altijd nog jonge mensen zijn die in Barendrecht willen werken in bijvoorbeeld De Elf Ranken, in Borgstede en in de wijkzorg.

Door de kennismaking met deze branches tijdens de maatschappelijke dienstplicht zijn jongeren hier op een laagdrempelige manier al mee in aanraking gekomen. Mocht een jongere kiezen voor bijvoorbeeld een loopbaan in de zorgsector, dan zou hij of zij vrijstelling kunnen krijgen van de maatschappelijke dienstplicht.
Wanneer vacatures gemakkelijker worden ingevuld krijgen we werkelijk meer handen aan het bed. Barendrechters met beperkingen door ziekte of ouderdom  kunnen zo voordeel hebben bij de maatschappelijke dienstplicht.

Jilles van der Stoep en Rolinka van der Graaff, raadsleden CDA Barendrecht.