CDA: Realisatie waterverbinding Heulweg natte droom?

De Blauwe Verbinding tracé Heulweg als waterverbinding onder de A15
De Heulweg wordt een waterverbinding onder de A15.

Barendrecht | De realisatie van de waterverbinding bij de Heulweg moet snel worden opgepakt, zegt raadslid Arjan Sullock Enzlin (CDA). “De huidige situatie is een doorn in het oog”. De waterverbinding maakt deel uit van het project „De Blauwe Verbinding” die de Oude Maas en het Zuiderpark in Rotterdam met elkaar moeten verbinden.

De Blauwe Verbinding is belangrijk voor de aanvoer van schoon water uit de Oude Maas naar de groengebieden binnen het stedelijk gebied van Rotterdam. Daarnaast zorgt het tevens voor een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden en dient het als waterberging bij overvloedige regenval. De waterverbinding bij de Heulweg is een belangrijk onderdeel in de realisatie van „De Blauwe Verbinding”.

Recreatieve waarde
De blauwe verbinding is onderdeel van de gebiedsvisie Deltapoort 2025. Hierin wordt de visie „De Droom Deltapoort, die uitkomt” beschreven. Deze droom is de realisatie van een uitgebreid netwerk van wandel,- fiets- en ruiterpaden dat  steden en dorpen verbindt met de groengebieden en recreatievoorzieningen”. Zo zorgt “De Blauwe Verbinding” voor een aantrekkelijke recreatieve vaar-, fiets- en wandelverbinding wat een kwaliteitsimpuls betekent voor het gebied. Binnen de gebiedsvisie wordt het gebied van het Zuidelijk Randpark van Barendrecht van waarde gezien voor „intensieve recreatie”

In juni 2015 is het traject van de Blauwe verbinding in het Zuidelijk Randpark feestelijk geopend, echter de aansluiting richting de Oude Maas is nog steeds niet af. Reeds geruime tijd is de Heulweg afgesloten zonder dat er activiteiten zijn te bespeuren. Het CDA ziet graag dat het project wordt opgepakt en heeft daartoe vragen gesteld aan het college.

 

 

 

Vragen aan het college:

  1. Is er sprake van vertraging in de aanleg van de Blauwe Verbinding tracé Heulweg? En zo ja, wat is de reden?
  2. Indien het project is vertraagd wat is dan de bijgestelde planning voor de resterende deelprojecten en op welke manier wordt hierover gecommuniceerd?
  3. Hoe verhoudt de Blauwe Verbinding tracé Heulweg zich met de ontwikkeling van intensieve recreatie in het zuidelijk randpark als bedoeld in de gebiedsvisie Deltapoort 2025 (“Leisure zone: snelwegpark Barendrecht”)
  4. Kunt aangeven welke projecten of knelpunten nog open staan om de Oude Maas en het Zuidelijk Randpark te verbinden via de “Blauwe Verbinding”?