Martin van Hengel, deelnemer in commissie Samenleving

Martin van Hengel kon door een vormfout in de procedure nog niet tot raadslid beëdigd worden.  De CDA-fractie diende maandag 10 maart 2008 tijdens de commissievergadering Samenleving een voorstel in om hem voor deze vergadering deelnemer te laten zijn aan de beraadslagingen. 

Hij heeft op de agendapunten sport, economie en subsidiebeleid aan de beraadslagingen deel genomen.  Omdat hij nog geen lid is van de raad was één van de CDA-raadsleden, Corrie Righolt-Dam, betrokken zijn bij de formulering van het advies dat aan het einde van elk agendapunt door elke fractie wordt uitgebracht.

De door de CDA gevolgde procedure is conform de tijdelijke verordening op de raadscommissies 2007 en dat wat de gemeentewet voorschrijft.

Op dit moment staat, volgens de laatste informatie die wij van de gemeente ontvingen niets meer de beëdiging van Martin van Hengel in de weg.
We hopen dan ook dat Martin aan het begin van de raadsvergadering van 31 maart 2008 wordt beëdigd. Hij is dan lid van de raad en kan op bovengenoemde punten als CDA-raadslid deelnemen aan het debat.

Heeft u nog vragen over deze procedure neem dan contact op met CDA-fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam, corrie.righolt@cdabarendrecht.nl

Het volledige verzoek aan de commissie_samenleving .