Waarom geen 65- plus tarief Rotterdampas meer?

De laatste weken bereiken ons vragen over het verdwijnen van het speciale tarief voor 65 plussers bij de aanschaf van de Rotterdampas. 65-plussers met een inkomen op het sociaal minimum behouden echter  wel het speciale tarieven.  Het besluit hierover heeft de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling van oktober 2007 genomen.

De Rotterdampas kan in 20 gemeenten rondom Rotterdam aangeschaft worden. Eén van die gemeenten is de gemeente Barendrecht. Deze Rotterdampas geeft gratis toegang of kortingen op diverse attracties in onder meer Rotterdam.

 

Iedere Barendrechter kan voor € 55,00 de Rotterdam pas  aanschaffen.  Dit tarief is nog niet kostendekkend. De gemeente betaalt enkele euro’s meer voor de aanschaf van de pas.

 

Barendrechters met een (gezamenlijk) netto-maandinkomen op het sociaal minimum betalen € 5.00 per persoon per jaar.  De pas kan dan voor dit gereduceerde tarief (ook voor 65-plussers) worden aangeschaft op basis van inzage in het inkomen.

 

Tot dit jaar hanteerde Barendrecht voor 65-plussers onafhankelijk van hun inkomen een gereduceerd tarief van € 10,00.  Door de toename van het aantal inwoners van Barendrecht en een toename van het aantal 65-plussers werden steeds meer passen verkocht tegen dit gereduceerde tarief.  Omdat de gemeente de pas voor een aantal euro’s meer dan het volle tarief van € 55,00 moet aanschaffen betekende dit gereduceerde tarief een behoorlijke en  steeds groeiende kostenpost op de gemeentelijke begroting.

 

Barendrecht is zeker geen armlastige gemeente. Toch is het elk jaar niet eenvoudig om een sluitende begroting te kunnen opstellen. Ook in 2007 werd door het college een aantal ombuigingsvoorstellen gedaan om Barendrecht financieel gezond te houden. Eén daarvan was de afschaffing van het gereduceerde tarief voor alle  65-plussers op de Rotterdampas.  Barendrecht staat in deze manier van het hanteren van tarieven voor de Rotterdampas niet alleen.  11 van de 20 gemeenten hanteren géén tarief meer voor alle 65-plussers ongeacht hun inkomen.

 

De CDA-fractie beseft en besefte op het moment van de besluitvorming dat een groep 65-plussers, zeker die met een inkomen net boven het minimum direct het financiële nadeel bij  de aanschaf zouden ondervinden.  Het feit dat degenen, die een minimuminkomen ontvangen dit nadeel niet zouden ondervinden was voor de CDA-fractie voldoende om met het voorstel van het college in te stemmen.

 

Om in aanmerking te komen voor het speciale tarief dient u contact op te nemen met het servicecentrum van de gemeente Barendrecht. Informatie ook op www.barendrecht.nl

 

Meer info over de Rotterdampas, de vele voordelen en de tarieven in alle deelnemende gemeenten vindt u op www.rotterdampas.nl.

 

Heeft u nog vragen over dit raadsbreed genomen besluit,  neem dan contact met Corrie Righolt-Dam, woordvoerder minimabeleid.