Metropoolregio: we willen wel, maar niet overhaast

De raad heeft tijdens de raadvergadering van 2 juli 2012 besloten naar de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag een brief te sturen. De boodschap van deze brief is de metropoolregio niet overhaast in te voeren. De metropoolregio is het samenwerkingsverband in de "steigers" tussen 24 gemeenten in de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden. Volgens eerdere plannen van het kabinet zouden de stadsregio en het stadsgewest per 1 januari 2013 ophouden te bestaan. De val van het kabinet gaf enige discussie of deze wetswijziging al dan niet controversieel verklaard zou worden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Het is onwaarschijnlijk dat de opheffing voor 1 januari 2013 nog wordt gehaald.

In de metropoolregio worden een aantal beleidsterreinen genoemd waarop kan worden samengewerkt. De belangrijkste is die voor het gezamenlijk regelen van het openbaar vervoer. De tijdsdruk is van het wetontwerp af. Toch ligt er op initiatief van de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag  een  samenwerkingsdocument. De 24 gemeenteraden hebben kunnen hierop reageren.

In de brief aan de burgemeesters vraagt de gemeenteraad van Barendrecht om meer tijd voor discussie in te plannen. Barendrecht ziet zeker op een aantal terreinen de meerwaarde voor een samenwerking tussen beide regio’s, maar dan moet wel duidelijk zijn welke bevoegdheden de raad uit handen geeft, hoe de raad hier controle ophoudt en hoe het een en ander financieel wordt geregeld. De gezamenlijke raden hebben emeritus hoogleraar bestuurskunde Prof. F. Fleurke om een second opinion gevraagd. Uit zijn analyse blijkt dat er nog het nodige ontbreekt om te kunnen spreken van een democratisch en weldoordacht samenwerkingsverband.

Eind september moet de zienswijze op het document worden ingediend. Dat gaat Barendrecht zeker doen. Geen zienswijze indienen zoals sommige gemeenten doen vinden wij geen goede optie.  Alleen als de gemeente een zienswijze indient kan zij haar menig kenbaar maken. 

Een groot aantal gemeenteraden worstelen met dezelfde vragen als de gemeenteraad van Barendrecht.  Toch dendert de gezamenlijke voorbereidingstrein Metropool door. Barendrecht wil waar het kan haar geluid laten horen.   De 24gemeenteraden moeten gewoon te tijd hebben om  een weloverwogen besluit te nemen. Daar is tijd voor nodig en die tijd lijkt er niet te kunnen zijn. Het wordt echt hoogtijd dat de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag niet alleen doen of ze luisteren tijdens ontmoetingen, maar dat ook in praktijk gaan brengen!

Samengevat: Metropoolregio: we willen wel, maar niet overhaast.