Structuurvisie vastgesteld

Het CDA feliciteert het college met de vaststelling van de ruimtelijke structuurvisie tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2012. Na ruim twee jaar ligt er nu een helicopterview voor de ruimtelijke invulling voor onze gemeente.

Bewoners hebben tijdens inloopavonden hun mening kunnen geven en suggesties kunnen indienen.

Een visie maak je samen en voer je samen uit. Dat is niet nieuw in Barendrecht. Goede voorbeelden zijn de samenwerking met het

bedrijfsleven bij de herstructurering van Bedrijventerrein-Oost,

de Centrumontwikkeling samen met de ondernemers en de woningcorporatie

en de samenwerking met ondermeer het recreatieschap en de provincie bij de ontwikkeling van de Zuidpolder.


Belangrijke onderwerpen uit de structuurvisie voor de CDA fractie zijn:

· goede fiets-/ voetverbinding tussen het station en de Bongerd is van belang.

· Een stevig aangezette duurzaamheidparagraaf.

· Verbetering doorstroming en oversteekbaarheid randwegen. Ook een goede verkeersverbinding tussen oost en west Barendrecht is van belang.

· Goed (hoogwaardig) openbaar vervoer tussen Barendrecht-Centrum –Barendrecht- Carnisselande.

· Versterking recreatieve en groene functie van de Zuidrand en de Zuidpolder.

Kortom een prima document waaraan we de komende ontwikkelingen in Barendrecht zullen toetsen.