Ministers kunnen Barendrecht niet overtuigen

De ministers Cramer en van der Hoeven en gedeputeerde van Heijningen hebben op 1 december 2009 de Barendrechters niet kunnen overtuigen dat de opslag van CO2 in Barendrecht veilig kan.  

In een vol bezet theater het Kruispunt en in het gemeentehuis volgden enkele honderden mensen de toelichting van de ministers, waarom zij  CO2 op willen slaan in Barendrecht. Ook via de lokale radio- en televisiezenders was de informatieavond live te volgen.

De ministers verklaarden dat ze een maximale inspanningen hebben geleverd, ook met de aanvullende onderzoeken, om te bewijzen dat de opslag veilig kan.

Een drietal, door de gemeente voorgedragen insprekers, de heren van Gorp, Brantjes en Pieters en vragen van de mensen in de zaal legden de vingers precies op de plek waar  de zorgen en onrust in Barendrecht ligt

De ministers en de gedeputeerde waren duidelijk als het niet veilig had gekund dan hadden zij het niet gedaan. Zij houden vol dat het veilig kan. En dan doet het er volgens hen  niet toe of het gas opgeslagen wordt onder een weiland of onder een woonwijk.  De toelichting van de bewindsvrouwen en gedeputeerde heeft Barendrecht niet overtuigd.

Wethouder Zuurbier, die namens het gemeentebestuur op de vragen kon reageren, benadrukte nogmaals dat de gemeente geen medewerking gaat verlenen aan het afgeven aan vergunningen en het vaststellen van bestemmingsplannen.  Als het niet anders kan dan worden juridische procedures gestart.  Barendrecht legt zich niet neer bij het besluit om CO2  op te slaan onder de Barendrechtse bodem.

De opzet van de avond was op dringend verzoek van de ministers veranderd. Dat betekende ook dat de CDA-woordvoerder Corrie Righolt-Dam haar bijdrage niet kon uitspreken.  Wij willen u die bijdrage niet onthouden. U kunt hem lezen via deze link.

Voor meer info www.cdabarendrecht.nl/CO2