Wat hadden wij de ministers willen zeggen.

De in goed overleg met Den Haag geplande buitengewone raadsvergadering van 1 december 2009 is op het laatste moment op dringend verzoek van de ministers Cramer en van der Hoeven omgezet in een informatieavond. Het enige agendapunt was het besluit van de ministers CO2 op te slaan onder Barendrecht.

De CDA-fractie is met heel veel tegenzin akkoord gegaan met deze ommezwaai uit Den Haag.  De ministers dreigden vrijdagavond 27 november 2009 dan niet naar Barendrecht te komen. De CDA-fractie vond dat wij het onze bewoners niet konden aandoen. Het zou betekenen dat zij op 1 december voor een gesloten deur zouden komen te staan. Want alle Barendrechters op die korte termijn weer informeren was onmogelijk.

Het feit dat wethouder Zuurbier en een drietal insprekers een plaats krijgen tijdens deze avond heeft de doorslag gegeven toch akkoord te gaan.

Natuurlijk waren wij graag in debat gegaan met beide bewindsvrouwen. 

De CDA-fractie had de ministers van der Hoeven en Cramer op 1 december 2009 nogmaals uit willen leggen waar het in Barendrecht om gaat. Wij hebben het idee dat de ministers nog steeds niet op de hoogte zijn welke argumenten Barendrecht aanvoert om nee te zeggen. Geen emotioneel nee, maar een nee op grond van argumenten en feiten.

Wat hadden wij de ministers mee willen geven?

De top 11 van onze bezwaren bij de opslag van CO2:

 1. De aanvullende onderzoeken in het bijzonder de integrale veiligheidsbeoordeling[1], geven geen nieuwe inzichten dat de opslag van CO2  voor de heel lange periode van opslag veilig kan.
 2. Er zijn geen onafhankelijke onderzoeken, die bevestigen, dat onder de Barendrechtse bodem het CO2  voor een heel lange periode veilig kan worden op geslagen. Hoe reageert  bijvoorbeeld  CO2  met de verbinding op 2 en 3 km diepte bij de heersende temperatuur en hoge druk niet alleen nu direct, maar ook over een periode van 10.000 jaar?
 3. De risicoanalyse houdt geen rekening met de hele lange periode van opslag. Bovendien beperkt deze zich tot de plek van injectie.
 4. De monitoring in geheel Barendrecht en tijdens de hele lange periode van opslag is niet geregeld.
 5. Er is onvoldoende zicht wat de opslag doet met de gezondheid van onze bewoners. Dat inzicht kan er nooit komen, omdat een valide nulmeting[2] ontbreekt.
 6. In geval van een ramp is niet duidelijk of er voldoende voertuigen beschikbaar zijn, die bij de directe voortbeweging niet afhankelijk zijn van zuurstof.
 7. Prioriteit nummer 1 lijken de economische belangen. De keuze van de locatie Barendrecht brengt voor een pijpleiding vanaf Pernis volgens het rapport van TNO[3] de minste kosten met zich mee.
 8. De  ministers in een brief aan de Tweede Kamer[4] geven aan dat als er problemen zijn men heel goed moet kijken of het tweede veld doorgaat. Het is dus een proef waarvan men niet zeker weet of het zonder problemen kan verlopen.
 9. Waarom een experiment in Barendrecht die naast praktijkervaring voor de injectie vooral een leerervaring is voor de bedrijfseconomische en procedure aspecten[5]. Zijn deze leerervaringstoelen niet op een andere manier te realiseren dan injectie onder Barendrecht? Leerervaring maatschappelijke acceptatie is ons inziens al gerealiseerd.
 10. Uit de alinea in de brief van de ministers[6]  over de zorgen en het onbegrip bij de lokale politiek lijkt het wel of zij het gemeentelijke toetskader[7] niet hebben gelezen. In Barendrecht maakt men zich namelijk om meer zaken zorgen dan de waarde van het huis.
 11. Waarom wordt het Amesco-rapport[8] uit 2007 genegeerd?  Daar staat in niet in bevolkt gebied CO2 opslaan.

Het blijft voor de CDA fractie Barendrecht gewoon CO2 opslag nee, niet in Barendrecht!  

Wij leggen ons niet neer bij dit besluit.

Voor meer informatie over de opslag van CO2 onder Barendrechtse bodem van februari 2008 tot en met heden kunt u vinden op www.cdabarendrecht.nl/CO2[1] Integrale Veiligheidbeoordeling, Ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht, oktober 2009,

[2] Advies RIVM gezondheidsklachten naar aanleiding van CO2  opslag in Barendrecht. P 4/8

[3] TNO report TNO-034-UT-2009-02024, Inventory of potential locations for demonstration project CO2-storage, october 2009 p 14/34

[4] Brief d.d. 18 november 2009 ministers van VROM en EZ: CCS in Nederland: besluiten voor korte, middellange en langere termijn p 2 van 13

[5] Brief d.d. 18 november 2009 ministers van VROM en EZ: CCS in Nederland: besluiten voor korte, middellange en langere termijn p 6 van 13

[6] Brief d.d. 18 november 2009 ministers van VROM en EZ: CCS in Nederland: besluiten voor korte, middellange en langere termijn p 7 van 13

[7] Toetskader CO2 opslag Gemeente Barendrecht, December 2008

[8] Amesco, Generic Environmental Impact Study on CO2 -storage,  Royal Haskoning, (9S0742/R04/ETH/Gron), July 2007.