Ministers stellen besluit CO2 uit.

De ministers van EZ en VROM verdagen de besluitvorming over de CO2-opslag tot na woensdag 11 november 2009.  Dat bericht kregen we net van CDA-Statenlid Marianne de Wild.

Gisteren was de commissie Groen, Water en Milieu unaniem tegen de opslag van CO2 in Barendrecht.   Gedeputeerde Staten verklaarde dat zij wel een vergunning af willen geven voor de opslag van CO2 onder Barendrecht. Gedeputeerde Staten hebben die bevoegdheid om dat te doen. De Provinciale Staten willen voor er een besluit valt in een debat met gedeputeerde Van Heijningen. Dat heeft alleen zin als er nog geen besluit door de ministers wordt genomen. Dat besluit werd rond 9 november  2009 verwacht.

Provinciale Staten Zuid-Holland hebben daarop een verzoek ingediend om een extra Statenvergadering. Door het verdagen van het besluit van de ministers dit onderwerp tijdens de Statenvergadering van 11 november 2009 aan de orde komen.

Wordt vervolgd. We houden u op de hoogte