CDA Algemene Beschouwingen

Op 9 en 10 november 2009 bespreekt de gemeenteraad de begroting 2009. Na de eerste dag een tussenstand.

De visie van de CDA-fractie op de begroting 2010 en de  meerjarenbegroting 2011 – 2013 kunt u hier downloaden: cda_algemene_beschouwingen_2009_090911

Vandaag 10 november 2009 wordt de vergadering om 16.30 uur voortgezet met de eerste termijn van het college.

Vanaf 20.00 uur volgt de tweede termijn. Rond 22.15 uur wordt de besluitvorming verwacht.