Motie en amendement begrotingsraad 10 november 2008

De amendementen en moties van de begrotingsraad van 10 november 2008 zijn hier te downloaden.

Amendement begrotingsfluctuaties:: amendement_begroting.2008

Amendement extra budget evenementen
amendement_evenementen.2008

Amendement terugdraaien bezuiniging ondersteuning vrijwilligers
amendement_vrijwilligers.2008

Motie stand van zaken collegeprogramma
motie_collegeprogramma.2008

Motie onderzoek kwijtschelding hondenbelasting
motie_kwijtschelding_hondenbelasting.2008