Motie structuuvisie Centrumontwikkeling

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2009 werd de motie structuurvisie Centrumontwikkeling aangenomen. U kunt hem hier downloaden: 260109_motie_centrumontwikkeling