CDA 18 februari op CO2 informatieavond

De CDA-fractie zal op woensdagavond 18 februari 2009 aanwezig zijn op de gemeentelijke informatieavond over het demonstratieproject ondergrondse opslag van  CO2  in Barendrecht.
Het programma van de in avond ziet er als volgt uit:

Programma informatieavond

Groep 1

19.00 – 19.15 uur: inloop

19.15 – 20.00 uur: start eerste gezamenlijk gedeelte in de theaterzaal, met korte presentaties van Rijk, Shell, provincie Zuid-Holland en gemeente Barendrecht.

20.00 – 20.30 uur: forumdiscussie, gelegenheid tot het stellen van vragen aan de presentatoren

20.45 – 22.15 uur: informatiemarkt.

Groep 2

19.00 – 20.45 uur: inloop en informatiemarkt

21.00 – 21.45 uur: start tweede plenaire gedeelte in de theaterzaal, met korte presentaties van Rijk, Shell, provincie Zuid-Holland en gemeente Barendrecht.

21.45- 22.15 uur: forumdiscussie, gelegenheid tot het stellen van vragen aan de presentatoren

22.15 uur: einde avond.

Zie ook: http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34050

Het MER ter inzage en uw zienswijze
Van 9 februari tot en met 23 maart 2009 wordt het Milieueffectrapport (MER) Ondergrondse opslag van  CO2 in Barendrecht door de provincie Zuid-Holland  ter inzage gelegd.  Een van de plaatsen waar het MER ter inzage wordt gelegd is het gemeentehuis van Barendrecht.

Elke burger heeft de mogelijkheid zijn of haar zienswijze op het MER rapport in te dienen bij de provincie Zuid-Holland.  De gemeente Barendrecht heeft een standaardformulier ontwikkeld om uw zienswijze schriftelijk in te dienen bij de provincie.  De zienswijze kunnen uiterlijk tot 23 maart 2009 worden ingediend.

Voor de officiële ter inzage termijn van de provincie is een deel van het MER reeds op de site van Shell beschikbaar. U kunt de rapporten 1, 2 en 3 downloaden op:

http://www.shell.nl/home/content/nld/responsible_energy/co2_storage/news/2009/pressrelease_mer_drie_rapporten.html

Een samenvatting van het MER vindt u op

http://www.shell.nl/home/content/nld/responsible_energy/co2_storage/news/2009/pressrelease_mer_publiekssamenvatting.html

U kunt dit formulier ook hier downloaden:zienswijzeformulier_het_mer 

Commissie Ruimte 10 maart 2009
Op 10 maart 2009 wordt de zienswijze die de gemeente gaat indienen besproken in de commissie Ruimte. Wilt u de raadsleden op dat moment uw mening geven dan kan  dat door gebruik te maken van uw spreekrecht.  Het in december 2008 door de raad vastgestelde toetsingskader zal een grote rol spelen bij het opstellen van de zienswijze.

Informatie hierover vindt u op: http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=7551

Wanneer neemt CDA-fractie een standpunt in?
De CDA-fractie heeft nog geen standpunt ingenomen over de opslag van CO2
Op het moment dat aan de CDA-fractie een besluit gevraagd wordt, is het voorzorgsbeginsel leidend. Een maximale zekerheid voor de veiligheid van de Barendrechters nu en de toekomst moet vast staan.
Dat de CDA-fractie ook de gevoelens van Barendrechtse burgers mee zullen laten wegen bij het te nemen besluit dat staat vast.

De CDA-fractie hoort daarom ook graag uw mening over dit project! Dat kan op de informatieavond, maar ook via CO2@cdabarendrecht.nl

Meer informatie
De visie van CDA-Barendrecht op de ondergrondse opslag van CO2 op
https://www.cdabarendrecht.nl/co2/

De informatieavond op http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34050  en de brief die bij elke woning in Barendrecht wordt bezorgd.

De invloed van burgers bij het MER http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34052

Alle informatie over   CO2   van de gemeente Barendrecht op  http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=34048