Nascheiding: Beter voor u en het klimaat!

Een paar jaar geleden dachten we allemaal nog dat vooraf scheiden en inzamelen beter en goedkoper was.
Inmiddels worden we ingehaald door de techniek en dat voelt toch een beetje raar voor de inwoners van Barendrecht.


Hoe zit dat nu eigenlijk?

Het zogenaamde PMD afval (plastic, metaal en drankkartons) kan nu gescheiden worden aangeboden. De cijfers wijzen uit dat we daarmee ongeveer 20 à 30% van het totale PMD afval uit het restafval houden. En dat is mooi want dat kan gerecycled worden. Ondanks de aandacht en campagnes voor het apart aanbieden van het PMD-afval lijkt het er niet op dat dit percentage nog veel zal gaan stijgen.
Daarbij wordt het als lastig ervaren dat je het afval met aparte zakken maar op een beperkt aantal plaatsen kan aanbieden. Dat zou nog opgelost kunnen worden als we overal in Barendrecht plastic inzamelcontainers zouden plaatsen maar u begrijpt; dat is een kostbare aangelegenheid en bovendien moet apart worden opgehaald worden en dat kost ook weer geld.

Nascheiding
Inmiddels zitten ook de afvalverwerkers niet stil. Er is een techniek ontwikkeld en in productie gegaan die het PMD-afval geautomatiseerd uit het restafval haalt. Het percentage PMD afval wat op die manier uit het restafval gehaald wordt ligt nu al op 80% en zal naar alle waarschijnlijkheid nog iets hoger komen te liggen.

Het voordeel
Het grote voordeel is dat we het PMD afval niet meer apart moeten scheiden en inzamelen maar dat het gewoon weer bij het restafval kan. De afvalverwerker doet de rest.
De eerste reacties op de mogelijkheden van deze nieuwe techniek zijn nog niet positief. Sinds we glas apart zijn gaan inzamelen is afvalscheiding zo’n beetje in de genen gaan zitten. Dan voelt dat niet gelijk goed als deze boodschap wordt afgegeven. Dat is begrijpelijk maar we mogen onze ogen niet sluiten voor deze nieuwe technische ontwikkelingen die beter uitpakken voor het milieu en uiteindelijk ook voor uw portemonnee.

Tagged