Niet vergeten zienswijze CO2 opslag indienen!

Het is nog tot en met 4 oktober 2010 mogelijk uw zienswijze over de opslag van CO2 kenbaar te maken. Meer weten? Lees verder.

U kunt een zienswijze op het voornemen van het rijk voor het voorbereiden van een rijksinpassingplan ten behoeve van het project CO2-opslag Barendrecht indienen tot en met 4 oktober.

Ook als u op enig ander moment een zienswijze heeft ingediend roepen wij u op het ook deze keer te doen. Dit is weer een andere stap in het proces. Bij elke stap hoort een eigen inspraaktraject.

Als dit voornemen doorgaat wordt de gemeente Barendrecht buiten spel gezet. Als CO2 opslag valt onder een rijksinpassingsplan valt het automatisch onder de crisis-en herstel wet die de gemeente buiten spel zet. 

Uw zienswijze sturen naar: Inspraakpunt Project CO2-opslag Barendrecht,  Bureau Energieprojecten, Postbus 223, 2250 AE  Voorschoten.  Wel een postzegel plakken!

Modelzienswijzen zijn te downloaden op www.veiligduurzaambarendrecht.nl en vanzelfsprekend kunt u ook een eigen of een variatie de modelzienswijze indienen.