Moties collegeprogramma: Veiligheid en WMO

De volgende moties zijn aangenomen tijdens de behandeing van het collegeprogramma 2010 – 2014.

Motie Veiligheid  motie_veiligleven_in_barendrecht_collegeprogramma_2010-2014_2

Motie WMO : motie_wmo

De motie veiligheid werd door een meerderheid van CDA, VVD en CU/SGP aangenomen

De motie WMO werd door de hele raad gesteund.