Nieuw college kan aan de slag!

Na het voorlopige akkoord is het CDA er met de VVD en PvdA uitgekomen. Een nieuw Barendrechts college kan aan de slag.
Namens het CDA hebben Klaas Groenendijk en Corrie Righolt de laatste onderhandelingsronden gedaan.  Er waren bij het voorlopige akkoord al afspraken gemaakt over het aantal wethouders. Voor de VVD 1,6 voltijdbaan. De PvdA en CDA elk 1.

Misschien zal u zeggen: Hoe verhoudt deze verdeling zich tegen de zetels in de raad. Inderdaad PvdA en CDA hebben elk maar één zetel minder in de raad dan de VVD.
Het uitgangspunt van het CDA was elke partij één wethouder, maar daar stonden wij alleen in.  Een vierde wethouder was de wens van onze coalitiegenoten. Er is toen voor gekozen één extra wethouder  (in 0,6 voltijdsbaan) voor de grootste partij. Het CDA en de  PvdA hebben toen wel als eis op tafel gelegd dat  door die “oververtegenwoordiging”  van de VVD in het college beide partijen wel hun wensen/eisen in portefeuille verdeling duidelijk moesten terug zien.  Dat was het punt waarop eind maart  het voorlopige akkoord werd gesloten.

Daarna zijn de onderhandelingen in een goede sfeer, doch met stevig onderhandelen, verder gegaan.  De CDA-fractie is met een aantal portefeuillewensen/eisen voor onze wethouder naar de onderhandelingstafel gegaan. Wij zijn zeer tevreden dat al onze wensen op dat punt vervuld zijn. Dat betekent dat Bas Nootenboom namens het CDA wethouder kan worden. Hij zal zich de komende vier jaar bezig houden met Sport, Ruimtelijke Ordening, Centrumontwikkeling, Revitalisering Dierenstein (Veilingterrein), Stadvernieuwing en Monumentenzorg.

De installatie van de nieuwe wethouders zal plaats vinden in de raadsvergadering van 24 april. Dan zal ook het nieuwe CDA-raadslid Leo van Gelder beëdigd worden.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het coalitie-akkoord. Hierover volgt binnenkort meer.

De CDA-fractie heeft er alle vertrouwen in dat dit nieuwe college eensgezind aan de slag kan gaan.

Het aantreden van het nieuwe college betekent niet alleen het einde van het wethouderschap van “onze” Kees Silvis, maar ook van het wethouderschap van SGP/ChristenUnie-wethouder Peter van Vugt.  De CDA-fractie dankt beiden op deze plaats ook voor hun grote inzet voor de gemeente Barendrecht.  Wij  wensen Kees en Peter veel succes bij de voortzetting van hun maatschappelijke carrière.

Klaas Groenendijk
Corrie Righolt-Dam

CDA-onderhandelaars

info@cdabarendrecht.nl