Nieuw kabinet neemt besluit over CO2 opslag

Belangrijke besluiten over de opslag  van CO2 in Barendrecht worden pas door een volgend kabinet genomen. De ministers van der Hoeven (EZ) en Huizinga (VROM) hebben dit op 13 april 2010 geschreven aan de Tweede Kamer.   De ministers geven evenwel aan dat de voorbereidingen wel doorgaan. Maar het is na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 aan een nieuw kabinet om de knoop door te hakken.

Het is op dit moment nog onduidelijk of het aangevraagde spoeddebat naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 28 maart 2010 nog doorgang vindt. De Tweede Kamer neemt daar bij de vaststelling van haar agenda binnenkort nog een besluit over.

Deze stap betekent voor de derde keer  uitstel van de plannen voor de start van een demonstratieproject voor ondergrondse opslag van CO2  onder Barendrecht.

CDA-Barendrecht gaat in ieder geval  door in de strijd tegen de opslag van CO2  onder Barendrecht.   Wij zien dat onze argumenten waarom wij tot een nee gekomen zijn steeds breder worden gedragen.   

De brief van de ministers naar de Tweede Kamer kunt u hier downloaden:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/12/invulling-moties-co2-opslag-barendrecht.html