Nieuwbouw voor Calvijn en Dalton

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2009 geld beschikbaar gesteld om nieuwbouw voor CSG Calvijn en het Dalton Lyceum te realiseren. Het gaat om nieuwbouw voor het theorieonderwijs, inclusief sportvoorzieningen.  De nieuwe scholen komen op de locatie Lagewei (de plek waar Dalton en Calvijn nu ook al gevestigd zijn). Voor het zo ver is moeten nog een aantal (wettelijke) procedures worden doorlopen. Zo moet de grond nog worden verworven en het bestemmingsplan worden aangepast. En niet onbelangrijk natuurlijk moeten er veilige fietsroutes worden aangelegd.

Dat betekent dat de bouw van de nieuwe scholen volgens de planning bij dit voorstel in het najaar 2010 wordt gestart. De oplevering is dan aan het eind van 2011 voorzien.

Dit besluit van de gemeenteraad betekent dat er een eind komt van een periode van veel overleg.  Begin dit jaar werd besloten om de huisvesting van het middelbaar onderwijs te knippen in dit besluit, dat gaat over het theorieonderwijs voor VMBO-theoretische richting, HAVO en VWO.  Eind 2009 komt er een apart besluit dat gaat over de huisvesting van  het VMBO-praktische richting. Dit VMBO is nu  aan de Botter gehuisvest.   De schoolbesturen hebben ambitieuze plannen voor een Lokaal Onderwijscentrum (LOC).  Doel is de uitval van de meest kwetsbare groep leerlingen tot bijna nul te reduceren.

Het wordt nu de grote uitdaging in deze tijd van financieel de buikriem aan halen ook voor deze onderwijsvorm met een goed voorstel te komen.