Alternatieve behandeling voorjaarsnota 2009

De gemeenteraad bespreekt op 7 juli 2009 de voorjaarsnota. De behandeling in de raad wijkt af van wat de laatste jaren gebruikelijk was.

Oorzaak is het onverwachte tekort van ca. € 3, 4 miljoen per jaar, waarmee de gemeente eind mei 2009 is geconfronteerd. In de voorliggende voorjaarsnota 2009, die begin juni uitkwam, is met deze tekorten nog geen rekening gehouden. De raadsfracties hebben besloten de algemene beschouwingen niet zoals gebruikelijk voor de zomer te houden, maar uit te stellen tot november 2009.  Dan moet de begroting 2010 – 2013 door de raad worden vastgesteld.

Dat betekent niet dat er voor de zomer niet gesproken wordt over de financiële situatie waar Barendrecht door de kredietcrisis  terecht is gekomen.

Op 7 juli 2009 staat de voorjaarsnota gewoon op de agenda van de raad.

De raad zal dan met het college, naar verwachting slechts in algemene zin, afspraken maken hoe te komen tot een zo sluitend mogelijke begroting 2010 en volgende jaren.

Het voorstel aan de raad en de voorjaarsnota 2009 kunt u hier downloaden.