CDA Barendrecht: nieuwe aanpak verwarde personen verdient een kans.

CDA Barendrecht pleit al een tijd voor de invoering van de psycholance. Tot nu toe komt de politie in actie als het gaat om overlast door verwarde personen. De psycholance komt er vooralsnog niet, maar in plaats hiervan wordt er op korte termijn gestart met een nieuwe aanpak die volgens het CDA zeker een kans verdient.

Het CDA stelde in de gemeenteraad op 19-9-2017 tijdens de behandeling van het conceptbeleidsplan van de Veiligheidsregio nogmaals de invoering van de psycholance aan de orde. Al eerder zijn hier door de fractie vragen over gesteld. Een psycholance is een speciale ambulance die acute hulpverlening biedt aan verwarde personen. Op dit moment gebeurt dit in eerste instantie door de politie die zijn handen er vol aan heeft. Landelijk moet de politie 200 keer per dag in actie komen bij melding van een verward persoon die overlast geeft. In 2016 was er een stijging van 14 % naar 75000 t.o.v. 2015. In dat jaar werden 66000 incidenten gemeld. In Barendrecht is eveneens sprake van een forse groei. De psycholance die bemenst is met psychiatrisch verpleegkundigen kan veel doelgerichter spoedeisende hulp verlenen dan de politie.

In antwoord op de vragen van het CDA heeft de burgemeester aangegeven dat de psycholance niet geheel van de baan is maar dat er vooralsnog is gekozen voor een andere aanpak. Binnenkort wordt een experiment gestart waarbij in de meldkamer al een selectie wordt gemaakt  of er sprake is van een verward persoon. Men heeft hierop geoefend met bandopnames van meldingen. Op het moment van melding wordt zoveel mogelijk gericht ingegrepen. Bij herkenning van een verward persoon wordt getracht psychiatrische zorgverleners zo snel mogelijk hulp te laten verlenen zonder tussenkomst van de politie. Ook kan iemand die verward is direct naar een GGZ instelling worden gebracht, zoals bv. Delta Bouman. Voordien was dit niet mogelijk en ging dit doorgaans via het politiebureau

CDA Barendrecht is verheugd dat het probleem aandacht krijgt van het college. Het is goed mogelijk dat de gekozen weg bijdraagt tot een oplossing voor dit groeiende maatschappelijke probleem. Het resultaat van de nieuwe werkwijze wordt afgewacht en de fractie houdt de vinger aan de pols.