CDA stelt vragen over vergoeding reiskosten minima

Barendrecht | Het CDA is blij dat de vergoeding voor reiskosten voor de minima ruimhartiger wordt. Onduidelijk is of de regeling wel bekend genoeg is.

Het CDA heeft daartoe volgende vragen gesteld aan het college:

 

Geacht college,

De CDA-fractie is verheugd dat het college overgegaan is tot de daadwerkelijke aanpassing van de beleidsregels bijzondere bijstand. Meer geld voor de minima om met het openbaar vervoer te kunnen reizen was en is voor ons als CDA een belangrijk onderwerp in het coalitie akkoord 2016-2018. Het college geeft in de brief d.d. 19-7-2017 aan dat “ruimhartig met de verstrekking van de reiskosten zal worden omgegaan”. Wij vragen ons echter wel af op welke wijze bekendheid wordt gegeven aan de nieuwe regeling.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

1/Op welke wijze wordt vormgegeven aan het bekendmaken van de nieuwe regeling?

2/Houdt het college hierbij rekening met het feit dat veel mensen van de doelgroep zich in een isolement bevinden?

3/Het wijkteam krijgt een belangrijke rol als het gaat om het vergoeden van reiskosten ivm sociale contacten. Op welke wijze gaat het wijkteam te werk. Worden de mogelijkheden actief uitgedragen en onderkend door de leden van het wijkteam of wachten zij af tot een situatie bij hen in beeld komt?