Nieuwe coalitie op 13 april 2010 van start

De coalitie tussen VVD, CDA en ChristenUnie-SGP is rond. Het nieuwe college wordt tijdens de raadsvergadering van 13 april 2010 geïnstalleerd.

Voorafgaand aan deze raadsvergadering tekenen de fractievoorzitters van Simon Kelder (VVD), Corrie Righolt-Dam (CDA) en Martijn van Meppelen Scheppink (ChristenUnie-SGP) het coalitieakkoord.
Het nieuwe college wordt gevormd door burgemeester Jan van Belzen en de wethouders Nootenboom (CDA), Versendaal (CU/SGP), ter Borg en Gebben (VVD).
Het coalitieakkoord zal de komende maanden vertaald worden in een collegeprogramma.

Het duale systeem schrijft voor een wethouder geen lid kan zijn van een gemeenteraadsfractie.  Dat betekent dat de CDA-fractie na een dikke maand afscheid neemt van het fractielid Bas Nootenboom. Bas Nootenboom zal opgevolgd worden door Leo van Gelder. Leo van Gelder zat ook in de periode 2006 – 2010 in de Barendrechtse raad.

Tijdens deze raadsvergadering wordt ook afscheid genomen van de vertrekkende wethouders van Deursen, Zuurbier en Schreurs.