euro

Nog veel vraagtekens in voorjaarsnota 2007

De voorjaarsnota 2007 is dinsdagavond 19 juni 2007 in de commissie Planning & Control behandeld. De voorjaarsnota moet de richting geven hoe de gemeenteraad in oktober 2007 een sluitende begroting kan vaststellen. De nu gepresenteerde voorjaarnota is echter nog niet sluitend.  

Het college heeft een voorjaarsnota aan de raad aangeboden, waar de CDA-fractie nog de nodige vraagtekens bij heeft. Er wordt om een personeelsuitbreiding gevraagd van ca. € 1,6 miljoen. Gelijktijdig zien we dat voor alle plannen geen financiële dekking genoemd wordt. In deze voorjaarsnota is er een gemiddeld tekort van ca.  € 1 miljoen voorzien.

Het college heeft in de commissie Planning & Control niet duidelijk kunnen maken of de 25 extra fulltime banen echt nodig zijn. De CDA-fractie heeft er begrip voor dat door taken die de gemeente van het rijk krijgt extra personeel nodig is. Kijk bijvoorbeeld naar de uitvoering van de WMO. Ook meer groen in Carnisselande vergt medewerkers om dit netjes te houden. Maar de meer denkkracht, zogenaamde regisseurs,  die gevraagd worden, daar zetten we ook na de uitleg van het college echt nog even een groot vraagteken bij.  De CDA-fractie geeft het college voor de raadsbehandeling op 9 en 10 juli nog één kans de uitbreiding onomstotelijk duidelijk te maken. 

euroMaar ook al kan het college dit duidelijk maken dan is het nog de vraag of we de uitbreiding kunnen betalen. Het college geeft aan in de zomervakantie te zoeken naar posten waarop gesaneerd en bezuinigd kan worden. Eventuele meevallers vanuit het gemeentefonds worden, tenminste dat is de intentie van het college, niet direct voor dit tekort ingezet.  Het college geeft in de voorjaarsnota aan dat op een aantal dossiers niet mag worden bezuinigd. In de behandeling is dit min of meer afgezwakt tot: we gaan ook kijken naar deze zogenaamde "no-go-area's". Tot deze financieel niet betreedbare gebieden worden gerekend de Centrumontwikkeling, Onderwijshuisvesting, Jeugdbeleid, WMO, Zuidpolder, Wijkbeheer, Visieontwikkeling en  Organisatieontwikkeling. De CDA-fractie heeft aangegeven dat  in ieder geval deze twee laatste ontwikkelingen financieel niet onschendbaar zijn.

Verder heeft de CDA-fractie aangegeven dat als het college bezuinigingspunten zoekt deze zo weinig mogelijk effect mogen hebben voor de burgers van Barendrecht. We hebben twee zaken al genoemd, die wij in ieder geval willen ontzien in een bezuinigingsronde, namelijk het minimabeleid en de sportvoorzieningen.  Wij vinden het bijzonder teleurstellend en dat is dan zwak uitgedrukt, dat het college geen richting aangeeft waar ze aan denkt om het tekort op te lossen. De CDA-fractie heeft de oplossing wel: geen of minder personeelsuitbreiding als Barendrecht financieel niet in balans is.

In de raadsvergaderingen van 9 en 10 juli  2007 zal de CDA-fractie een eindoordeel vellen over deze voorjaarsnota. De komende weken krijgen we nog aanvullende informatie, die ook meegewogen wordt bij ons uiteindelijke besluit.

Nieuwsgierig naar de voorjaarsnota 2007 met als titel "Barendrecht in balans". Klik hier