Amendement Integraal Huisvestingsplan

Het amendement ingediend tijdens de raadvergadering van 25 juni 2007 bij het IHP: amendement_ihp